spot_img
spot_img

Oglasili se iz “Tim Investa”: Evo šta se zapravo dešava sa zgradom o kojoj priča Brčko

spot_img
spot_img

Većini je poznato da je proteklih dana i mjeseci protiv “Tim Invest” d.o.o. Brčko vođena medijska kampanja od strane lokalnog internet portala “Times”.

Iza ove medijske kampanje stajali su investitori susjedne zgrade “Bulevar”, koja je inače potpuno nezakonito izgrađena (o čemu ćemo više u nastavku govoriti), a motiv te kampanje je bio da se fokus sa nezakonitih radnji u vezi sa zgradom “Bulevar” skrene na našu firmu koja, za razliku od investitora zgrade “Bulevar”, gradi u svemu u skladu sa zakonom i izdatim dozvolama.

Svi tekstovi objavljeni na navedenom portalu imali su za cilj da po svaku cijenu diskredituju firmu “Tim Invest”, a pristup u obavljanju tog prljavog posla bi se mogao nazvati raznim imenima, samo ne onima koji bi trebalo da definišu novinarstvo (nezavisnost i objektivnost – kao minimum standarda modernog novinarstva). Ne treba ni napominjati da urednik pomenutog portala ni u jednom trenutku nije našao za shodno da poštujući novinarski kodeks kontaktira predstavnike naše firme da bi čuo drugu stranu priče.   Iako smo bili potpuno svjesni o kakvom tipu novinarstva se radi, naivno smo vjerovali da je već svima u ovom gradu poznato da se pomenuti lokalni portal, objavom predmetnih i sličnih nepismenih tekstova, samodiskreditovao do te mjere da služi isključivo za laku zabavu građanima naše lokalne zajednice.

Iz tog razloga “Tim Invest” d.o.o. Brčko se nije ni oglašavao povodom skaradnih pisanja pomenutog portala ali i iz razloga što nije htio da na bilo koji način vrši pritisak na organe Brčko distrikta BiH u vezi sa postupkom prespitivanja pravilnosti naših dozvola za građenje. Strpljivo smo čekali da se po prijavi investitora zgrade “Bulevar” i predstavnika stanara izvrši kontrola naših dozvola i tehničke dokumentacije, ne želeći da se spuštamo u medijsko blato u koje smo mjesecima uvlačeni. Potpuno uvjereni u pravilnost dozvola koje su nam izdali organi Brčko distrikta BiH, čekali smo okončanje postupka kontrole istih pred Apelacionom komisijom Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Baš kao što smo i očekivali, Apelaciona komisija je nakon kontrole istih donijela odluku da naša firma gradi u svemu u skladu sa zakonom i dozvolama koje su nam izdali nadležni organi Vlade Brcko distrikta BiH. Navedena odluka Apelacione komisije nam je dostavljena dana 17.11.2023. godine. Ni nakon toga nismo osjetili potrebu da posebno informišemo javnost ovoj pravnoj pobjedi, budući da je bila potpuno očekivana. Međutim, suprotno navedenoj odluci dana 20.11.2023. godine urbanističko-građevinski inspektor Inspektorata Brčko distrikta BiH nenajavljeno pred kraj radnog vremena na zapisnik nalaže obustavu radova na stambeno -poslovnim lamelama čiji smo investitori. Tada nam sve postaje jasno.

RJEŠENJE APELACIJE

Pa da krenemo redom…

I prije ovog nezakonitog postupka inspektora Samira Kovačevića, do nas su dolazile informacije da se radi o neprofesionalnom službeniku čiji se dosadašnji rad najblaže rečeno može nazvati kontraverznim. Takođe, sa više strana smo dobijali potvrde istinitosti onoga što je Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove navelo u svom dopisu upućenom Apelacionoj komisiji od 10.10.2023. godine – da se radi o “čovjeku za specijalne zadatke”. Na svojoj koži smo osjetili šta to znači.

Iako nas je navedeni inspektor svo vrijeme uvjeravao da je samo zbog pritiska medija bio prinuđen zatražiti da Apelaciona komisija preispita pravilnost lokacijskih uslova koji su nam izdati i da ukoliko Apelaciona komisija ne utvrdi da su isti nepravilni slobodno nastavimo gradnju, njegovo postupanje u ovom predmetu je bilo daleko perfidnije. Naime, već narednog radnog dana nakon što je Apelaciona komisija potvrdila pravilnost izdatih lokacijskih uslova “čovjek za specijalne zadatke”, dana 20.11.2023. godine, sačekavši kraj radnog vremena, bez ikakve najave samoinicijativno obustavlja građevinske radove.

Šta se krije iza ovog postupka inspektora “za specijalne zadatke”…

Par dana prije obustave radova predstavnici naše firme su dobili informaciju da je Samir Kovačević pozvan na sastanak sa jednim od predstavnika stanara zgrade “Bulevar” i političkim mentorom portala “Times” – koji se inače kune u narod i pravdu, na kojem sastanku je dobio nalog (“specijalni zadatak”) da ukoliko Apelaciona komisija odbije njegov prijedlog za ukidanje lokacijskih uslova po svaku cijenu ipak obustavio radove našoj firmi kao investitoru lamela stambeno-poslovnog objekta. O navedenom sastanku po gradu kruže i fotografije.

Specijalni zadatak, onako kako mu je određen, inspektor je ispunio. Da li je to učinio zakonito ili nezakonito za njega, kao ni ranije, nije bilo bitno. Međutim, ovoga puta mu to neće proći. Prilikom sačinjavanja zapisnika o obustavi radova postupajući inspektor u zapisnik nije želio da unese izjavu našeg advokata, koji je ujedno i advokat izvođača radova, kojom traži njegovo izuzeće. Iz tog razloga bili smo prinuđeni pozvati Policiju Brčko distrikta BiH da konstatuje nezakonite radnje inspektora ali je inspektor, saznavši da je pozvana policija, pobjegao s lica mjesta glavom bez obzira (a ko još bježi od Policije ukoliko je uvjeren da svoj posao obavlja savjesno). Ovakva zloupotreba službenog položaja će biti predmet posebne krivične prijave. Inspektor za specijalne zadatke je tog dana morao obustaviti građevinske radove, a bilo kakav zahtjev da se on izuzme bi značio i njegovu obavezu da prekine svaki radi na predmetu dok se ne odluči o tome da li postoje razlozi za njegovo izuzeće. Suprotno svim zakonskim pravima stranаkа u postupku -specijalni zadatak je morao biti ispunjen.

Naravno da tu nije kraj svim nezakonitim radnjama ovog inspektora. Naime, na sastanku održanom u Inspektoratu Bd BiH od 10.10.2023. godine u prisustvu predstavnika naše firme, firme izvođača i našeg advokata, inspektor Kovačević nas je upoznao da je morao kontrolisati i susjednu zgradu “Bulevar” (čiji investitori stoje iza cjelokupne medijske hajke). Tom prilikom nam je pokazao zapisnik o kontroli navedene zgrade u kojem je utvrdio sledeće nepravilnosti:

– Zgrada “Bulevar” nije izgrađena u skladu sa regulacionim planom (izmjenjena je markica regulacionog plana i kao takva nikad nije smijela biti tehnicki primljena);
– Kompletan izgled zgrade iz glavnog projekta je promjenjen i umjesto balkona izgradjene su sobe (zbog čega zgrada nije mogla biti tehnički primljena);
– Zgrada “Bulevar” je kompletom duzinom prešla u parcelu koja je u vlasništvu Tim Investa, pa samim tim oluci koji se nalaze na njoj moraju biti uklonjeni.

Tom prilikom inspektor nam je obećao da će o svim ovim nepravilnostima u izgradnji zgrade Bulevar podnijeti krivičnu prijavu Tužilastvu Brčko distrikta BiH. Biće zanimljivo provjeriti da li je inspektor znajući za očigledna krivična djela do danas podnio krivičnu prijavu povodom zgrade “Bulevar” ili to pak do današnjeg dana nije uradio?

Kao što smo već naveli u ovom saopštenju, čitava medijska halabuka i političko-medijski pristisak na postupajućeg inspektora posljedica su nezakonitosti u izgradnji zgrade “Bulevar”. Stjerani u ćošak, investitori zgrade “Bulevar”, predstavnici firme “MDA” d.o.o. Brčko  i samozvani predstavnik stanara (zbog kojeg je inspektor Kovačević u sukobu interesa prema stavu Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove iz dopisa od 10.10.2023. godine) pokušavaju da izvrše medijski pritisak na javnost i službenike Brčko distrikta BiH koristeći jedan lokalni portal kao sredstvo medisjke propagande.

Na ovaj korak investitor zgrade “Bulevar” i predstavnik stanara su se odlučili kada su stanari navedene zgrade posumnjali u ispravnost dokumentacije koja im je ‘servirana’ od strane firme “MDA” d.o.o. Brčko, o kojoj cemo govoriti u nastavku – a kojom će se svakako baviti Policija и Tužilaštvo Brčko distrikta BiH.

Sve nepravilnosti u izgradnji zgrade “Bulevar” počinju onoga trenutka kada investitor zgrade odustaje od prvobitnog projekta za koji postoje lokacijski uslovi i okreću se “ekstra profitu-više kvadrata” koje im tada obećava projektant, koja se “pokrivala” papirima jedne banjalučke projektantske kuće. Upravo taj “ekstra profit” za koji se odlučio investitor zgrade “Bulevar”, a koji se ogleda u povećanju broja kvadrata, su sada doveli stanara zgrade “Bulevar” u nezavidan položaj.

Investitor zgrade “Bulevar” odustaje od prvobitnih lokacijskih uslova koji su bili izdati u skladu sa Regulacionim planom i nastoji da nezakonito ostvari “ekstra profit”, tako što pribavlja nove lokacijske uslove čija markica ne odgovara markici iz Regulacionog plana, a u “posebnom uslovu” stoji da idejno rješenje ne može poslužiti za izradu glavnog projekta (što nije po propisu).

Vođeni idejom za ostvarivanje “ekstra profita”, investitori zgrade “Bulevar” ni tu ne staju, nego balkone na jugo-istočnoj fasadi, suprotno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, pretvaraju u sobe i kupci tih stanova dolaze u situaciju da plaćaju dodatne kvadrate!? Sa aspekta struke dolazi do nedozvoljene promjene fasade i narušava se statika čitavog objekta, čime se ugrožavaju i stanari zgrade “Bulevar” i stanari budućih susjednih zgrada.

Ali ni tu nije kraj nepravilnostima u izgradnji zgrade “Bulevar”. Naime, stubišni prozori u zgradi “Bulevar” su trebali biti okrenuti prema sada nepostojećim lođama kako bi se mogao nastaviti ‘niz’ planiranih lamela, a ne kako je to prikazano u projektu izvedenog stanja, sto je  prouzrokovalo zatvaranja istih. Upravo ovo odstupanje od glavnog projekta u izgradnji zgrade Bulevar je i dovelo do spora sa našom firmom. Suprotno medijskom spinovanju investitora zgrade “Bulevar” u konkretnom slučaju se ne radi ni o kakvom zaziđivanju prozora stambenih jedinica već stubišnih otvora koji se prema odobrenju za građenje zgrade “Bulevar” nisu ni smjeli naći na mjestu na kojem se nalaze (morali su biti uvučeni i za 90 stepeni okrenuti u odnosu na postojeće).

Kako bi se sve navedene nepravilnosti legalizovale, stupa na dijelo već navedeni projektant i nadzor nad građenjem koji daju izjave pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Projekat izvedenog stanja odgovara Glavnom projektu!? U ovom slučaju upotrebna dozvola se izdaje na osnovu projekta Izvedenog stanja, koji ne odgovara Glavnom projektu, po kom je izdata građevinska dozvola. To je nedopustivo, a o čemu će završnu riječ imati nadležne institucije i sud Brčko distrikta BiH, a ne bilo koji “novinar” koji bi se se prodao za “šaku dolara”.

Sve ove “promjene” Glavnog projekta, a koje su prikazane u Projektu izvedenog stanja, su dovoljan razlog za ukidanje Upotrebne dozvole i Građevinske dozvole za zgradu “Bulevar”, ali time neće biti otklonjena najveća opasnost – nestabilnost zbog nedozvoljenog pretvaranja balkonskog u stambeni prostor.

S poštovanjem!

Tim Invest d.o.o.

Igor Radovanović – direktor
Nikola Stojisic
Bojan Radovanović
Srđan Radovanović
Aleksandar Čučić

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img