Poziv za dostavu komentara na Prednacrt zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta

- Reklama -

Pozivaju se organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana i fondacije) kao i zainteresovana javnost da dostave eventualne komentare na Prednacrt zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Donošenjem navedenog propisa trebalo bi da se na sistemski način uredi, reguliše i definiše ova veoma važna oblast koja je od izuzetnog društvenog značaja za Brčko distrikt BiH.

- Reklama -

Nakon obavljenih sveobuhvatnih konsultacija i pristiglih komentara namjera je da se dobije što kvalitetniji zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH čija bi primjena obezbijedila najpozitivnije moguće efekte i dobrobit u ovoj lokalnoj zajednici.

Svoje komentare u pisanoj formi možete da dostavite putem elektronske pošte na adresu: srdjan.kisic@bdcentral.net.

Rok za dostavljanje komentara je 22. 6. 2020. godine.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime