Крај дуплих фотеља у Брчком: Усвојене Смјернице за израду нацрта закона о спречавању сукоба интереса - nula49.com
spot_img
spot_img

Крај дуплих фотеља у Брчком: Усвојене Смјернице за израду нацрта закона о спречавању сукоба интереса

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта БиХ одржала је данас 121. ванредну сједницу на којој је усвојила Смјернице за израду нацрта закона о спречавању сукоба интереса у институцијама Брчко дистрикта БиХ.

Смјерницама је предвиђено:

– Дефинисати најмање: јавну функцију односно носиоца исте, сукоб интереса, блиског сродника те повезана лица, финансијски интерес, поклон, личну услугу као и друге повезане изразе,

– Прописати да се законом уређују обавезе носилаца јавних функција у Брчко дистрикту БиХ с циљем спречавања сукоба интереса у обављању јавне функције,

– Прописати принципе дјеловања носилаца јавне функције,

– Прописати да носилац јавне функције обавља само једну јавну функцију,

– Прописати неспојивост функција,

– Прописати обавезу пријављивања сукоба интереса односно забрану учешћа у одлучивању у случају сукоба интереса носиоца јавне функције и повезаног лица,

– Прописати ограничења након престанка јавне функције,

– Прописати забрањене активности носиоцу јавне функције,

– Прописати обавезу пријављивања примања поклона,

– Прописати дужност носилаца јавне функције да поднесу извјештај о финансијском стању и имовини за себе и блиске сроднике према стању на дан именовања односно по престанку функције, те предвидјети норме које омогућавају провјеру извјештаја,

– Прописати оснивање тијела за одлучивање о сукобу интереса,

– Прописати услове и поступак избора и именовања чланова тијела за одлучивање о сукобу интереса у складу са принципима професионализма, независности и интегритета, те утврдити статус и финансирање овог тијела,

– Прописати надлежност тијела за одлучивање о сукобу интереса,

– Прописати поступак пред тијелом за одлучивање о сукобу интереса,

– Прописати прекршајне, прелазне и завршне одредбе.

Чланови Владе су усвојили и Одлуку о одобравању Програма утрошка средстава за додјелу гранта ЈП „Комунално Брчко“ за изградњу кабловских водова и трафостаница на подручју Брчко дистрикта у висини од 1.523.500,00 КМ.

Усвојен је и трећи дио Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2020. годину у Одјељењу за стручне и административне послове – Пододјељење за подршку мјесним заједницама, удружењима грађана и невладиним организацијама. Укупна средства за овај дио програма износе 140.300,00 КМ.

Влада Брчко дистрикта БиХ на ванредној сједници усвојила је и Одлуку о измјенама и допунама организационих планова Одјељења за јавне послове, Одјељења за јавну безбједност, Одјељења за стручне и административне послове и Канцеларије градоначелника.

Усвојен је и Правилник о начину и критеријумима за припрему, израду, одобравање и праћење реализације програма јавних инвестиција и Правилник о садржају и методологији израде, система праћења и надзора спровођења стратешких планова и планова развојних програма.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img