Kraj duplih fotelja u Brčkom: Usvojene Smjernice za izradu nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa

Vlada Brčko distrikta BiH održala je danas 121. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH.

Smjernicama je predviđeno:

– Definisati najmanje: javnu funkciju odnosno nosioca iste, sukob interesa, bliskog srodnika te povezana lica, finansijski interes, poklon, ličnu uslugu kao i druge povezane izraze,

– Propisati da se zakonom uređuju obaveze nosilaca javnih funkcija u Brčko distriktu BiH s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije,

– Propisati principe djelovanja nosilaca javne funkcije,

– Propisati da nosilac javne funkcije obavlja samo jednu javnu funkciju,

– Propisati nespojivost funkcija,

– Propisati obavezu prijavljivanja sukoba interesa odnosno zabranu učešća u odlučivanju u slučaju sukoba interesa nosioca javne funkcije i povezanog lica,

– Propisati ograničenja nakon prestanka javne funkcije,

– Propisati zabranjene aktivnosti nosiocu javne funkcije,

– Propisati obavezu prijavljivanja primanja poklona,

– Propisati dužnost nosilaca javne funkcije da podnesu izvještaj o finansijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan imenovanja odnosno po prestanku funkcije, te predvidjeti norme koje omogućavaju provjeru izvještaja,

– Propisati osnivanje tijela za odlučivanje o sukobu interesa,

– Propisati uslove i postupak izbora i imenovanja članova tijela za odlučivanje o sukobu interesa u skladu sa principima profesionalizma, nezavisnosti i integriteta, te utvrditi status i finansiranje ovog tijela,

– Propisati nadležnost tijela za odlučivanje o sukobu interesa,

– Propisati postupak pred tijelom za odlučivanje o sukobu interesa,

– Propisati prekršajne, prelazne i završne odredbe.

Članovi Vlade su usvojili i Odluku o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu granta JP „Komunalno Brčko“ za izgradnju kablovskih vodova i trafostanica na području Brčko distrikta u visini od 1.523.500,00 KM.

Usvojen je i treći dio Programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2020. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, udruženjima građana i nevladinim organizacijama. Ukupna sredstva za ovaj dio programa iznose 140.300,00 KM.

Vlada Brčko distrikta BiH na vanrednoj sjednici usvojila je i Odluku o izmjenama i dopunama organizacionih planova Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za javnu bezbjednost, Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Kancelarije gradonačelnika.

Usvojen je i Pravilnik o načinu i kriterijumima za pripremu, izradu, odobravanje i praćenje realizacije programa javnih investicija i Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, sistema praćenja i nadzora sprovođenja strateških planova i planova razvojnih programa.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime