spot_img
spot_img

Vozači će ubuduće kaznu moći da plate karticom na licu mjesta

spot_img
spot_img

Vlada Republike Srpske utvrdila je današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske, a najznačajnija novina predviđena predloženim izmjenama i dopunama zakona odnosi se na mogućnost plaćanja novčane kazne i troškova platnog prometa elektronskim putem, uz korišćenje POS terminala, na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlašćenog službenika u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlašćenog organa, kom prilikom se izdaje dokaz o uplati.

“Navedenu mogućnost plaćanja će imati okrivljeni koji nemaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno BiH, kao i okrivljeni koji imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno BiH”, navode iz Vlade RS.

Predloženim zakonskim rješenjem produžava se rok zastarjelosti za izvršenje zaštitnih mjera (između ostalih, jedna od propisanih zaštitnih mjera koja se može izreći je i zabrana upravljanja motornim vozilom), koji rok će, umjesto trenutno propisanih godinu dana, sada iznositi dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga.

Pored zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i zaštitne mjere oduzimanja predmeta, te kaznenih bodova, prema novom zakonskom rješenju prekršajnim nalogom će se uz kaznu moći izreći i zaštitne mjere prisustvovanja određenim sportskim priredbama u najkraćem propisanom trajanju.

“Navedeno će u značajnoj mjeri doprinijeti ekonomičnosti postupka, jer bi trajanje i troškovi postupka bili znatno manji, odnosno kraći, a postigao bi se i veći efekat kada je u pitanju specijalna i generalna prevencija”, navode iz Vlade.

Propisano je i definisana je mogućnost lica koje je zaprimilo prekršajni nalog i podnijelo zahtjev za sudsko odlučivanje da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da da pismeno izjašnjenje da prihvata odgovornost u kome može predložiti po pravilu za sebe blažu sankciju, a koja mogućnost je do sad bila predviđena samo kod prekršajnog postupka pokrenutog podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Testiranje na drogu

“Predložena je i dopuna člana 170. stav 4., na način da je istim sada propisana mogućnost i zadržavanja lica koje odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva, a što je učinjeno kako bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moglo jednoobrazno postupati kod primjene mjere obezbjeđenja prisustva okrivljenog zadržavanje lišenjem slobode. Prema trenutnom zakonskom rješenju, prema licu koje odbije da se podvrgne alko-testiranju može se izvršiti mjera zadržavanja lišenjem slobode, dok se ista mjera ne može izreći licima koja odbiju da se podvrgnu testiranju na opojne droge i sredstva. Predloženim izmjenama i dopunama se, takođe, vrši usklađivanje zakona sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske i sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske”, ističu iz Vlade RS.

Fond solidarnosti

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti Republike Srpske, koji će po hitnom postupku biti upućen u proceduru usvajanja na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se stvori zakonski okvir i u formi jednog zakonskog propisa uredi model pružanja pomoći radi naknade štete ili direktne podrške civilnom i privrednom sektoru u određenim okolnostima.

Kako je predloženo Zakonom, te okolnosti su: elementarne nepogode, prirodne, tehničko-tehnološke i ekološke katastrofe, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljni poremećaji na tržištu i svi drugi nepredviđeni događaji čije se nastupanje, kao i posljedice nisu mogle predvidjeti.

“Za saniranje štetnih posljedica navedenih okolnosti trenutno u pravnom sistemu Republike Srpske egzistiraju dva fonda i to Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Kompenzacioni fond, koji su osnovani u različitim okolnostima sa različitom ulogom i predmetom finansiranja. Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske osnovan je s ciljem saniranja štetnih posljedica poplava tokom maja 2014. godine u Republici Srpskoj, a Kompenzacioni fond Republike Srpske za vrijeme vanrednog stanja prouzrokovanog štetnim posljedicama pandemije korona virusa”, navode iz Vlade RS i dodaju da navedena dva fonda će predloženim zakonom prestati da postoje, a njihova prava i obaveze preuzeće novouspostavljeni Fond solidarnost koji bi trebao da obezbijedi jedinstvenu proceduru za pružanje pomoći u svim nepredviđenim situacijama.

 

 

(glassrpske.com)

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img