spot_img
spot_img

Возачи ће убудуће казну моћи да плате картицом на лицу мјеста

spot_img
spot_img
spot_img

Влада Републике Српске утврдила је данашњој сједници Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске, а најзначајнија новина предвиђена предложеним измјенама и допунама закона односи се на могућност плаћања новчане казне и трошкова платног промета електронским путем, уз коришћење ПОС терминала, на мјесту извршења прекршаја код овлашћеног службеника у полицијској станици или канцеларији надлежног овлашћеног органа, ком приликом се издаје доказ о уплати.

“Наведену могућност плаћања ће имати окривљени који немају пребивалиште, односно боравиште у Републици Српској, односно БиХ, као и окривљени који имају пребивалиште, односно боравиште у Републици Српској, односно БиХ”, наводе из Владе РС.

Предложеним законским рјешењем продужава се рок застарјелости за извршење заштитних мјера (између осталих, једна од прописаних заштитних мјера која се може изрећи је и забрана управљања моторним возилом), који рок ће, умјесто тренутно прописаних годину дана, сада износити двије године од дана правоснажности рјешења, односно извршног прекршајног налога.

Поред заштитне мјере забране управљања моторним возилом и заштитне мјере одузимања предмета, те казнених бодова, према новом законском рјешењу прекршајним налогом ће се уз казну моћи изрећи и заштитне мјере присуствовања одређеним спортским приредбама у најкраћем прописаном трајању.

“Наведено ће у значајној мјери допринијети економичности поступка, јер би трајање и трошкови поступка били знатно мањи, односно краћи, а постигао би се и већи ефекат када је у питању специјална и генерална превенција”, наводе из Владе.

Прописано је и дефинисана је могућност лица које је запримило прекршајни налог и поднијело захтјев за судско одлучивање да не долази на суд и искористи могућност да да писмено изјашњење да прихвата одговорност у коме може предложити по правилу за себе блажу санкцију, а која могућност је до сад била предвиђена само код прекршајног поступка покренутог подношењем захтјева за покретање прекршајног поступка.

Тестирање на дрогу

“Предложена је и допуна члана 170. став 4., на начин да је истим сада прописана могућност и задржавања лица које одбије да се подвргне тестирању на опојне дроге и средства, а што је учињено како би Министарство унутрашњих послова могло једнообразно поступати код примјене мјере обезбјеђења присуства окривљеног задржавање лишењем слободе. Према тренутном законском рјешењу, према лицу које одбије да се подвргне алко-тестирању може се извршити мјера задржавања лишењем слободе, док се иста мјера не може изрећи лицима која одбију да се подвргну тестирању на опојне дроге и средства. Предложеним измјенама и допунама се, такође, врши усклађивање закона са одлукама Уставног суда Републике Српске и са одредбама Кривичног законика Републике Српске”, истичу из Владе РС.

Фонд солидарности

Влада је утврдила и Приједлог закона о Фонду солидарности Републике Српске, који ће по хитном поступку бити упућен у процедуру усвајања на сједници Народне скупштине Републике Српске.

Разлог за доношење овог закона садржан је у потреби да се створи законски оквир и у форми једног законског прописа уреди модел пружања помоћи ради накнаде штете или директне подршке цивилном и привредном сектору у одређеним околностима.

Како је предложено Законом, те околности су: елементарне непогоде, природне, техничко-технолошке и еколошке катастрофе, заразне болести људи и животиња, озбиљни поремећаји на тржишту и сви други непредвиђени догађаји чије се наступање, као и посљедице нису могле предвидјети.

“За санирање штетних посљедица наведених околности тренутно у правном систему Републике Српске егзистирају два фонда и то Фонд солидарности за обнову Републике Српске и Компензациони фонд, који су основани у различитим околностима са различитом улогом и предметом финансирања. Фонд солидарности за обнову Републике Српске основан је с циљем санирања штетних посљедица поплава током маја 2014. године у Републици Српској, а Компензациони фонд Републике Српске за вријеме ванредног стања проузрокованог штетним посљедицама пандемије корона вируса”, наводе из Владе РС и додају да наведена два фонда ће предложеним законом престати да постоје, а њихова права и обавезе преузеће новоуспостављени Фонд солидарност који би требао да обезбиједи јединствену процедуру за пружање помоћи у свим непредвиђеним ситуацијама.

 

 

(glassrpske.com)

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img