Preporuka Vlade FBiH: Prekinuti rad na otvorenom između podneva i 16 časova

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučuje poslodavcima u Federaciji BiH da zbog visoke temperature vazduha razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom od 12.00 do 16.00 časova.

U saopštenju ovog ministarstva preporučeno je da bi rad trebalo nastaviti nakon 16 časova, a da se poslodavcima, ukoliko je rad organizovan tako da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, preporučuje da početak radnog vremena pomjere na šest časova.

- Reklama -

Poslodavcima se preporučuje i da tokom navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnostikovanim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Ministarstvo preporučuje poslodavcima da izvrše organizaciju radnog vremena, te utvrde raspored tako da se početak radnog vremena prilagodi navedenim vremenskim prilikama.

Osim navedenog, poslodavci bi trebali da omoguće da odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima i organima vlasti, te drugim pravnim licima, kao i na službenim događajima (poput sjednica parlamenta i vlade) bude prilagođeno visokoj temperaturi.

 

 

 

(srna)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime