spot_img

Vlada usvojila set smjernica za izradu pravilnika za fiskalizaciju

Published:

Na 15. redovnoj sjednici Vlada Brčko distrikta BiH odobrila je smjernice za tri pravilnika koja je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima Brčko distrikta BiH, koji je usvojen prošle godine, a koji podrazumijeva uvođenje fiskalnih kasa na području Brčko distrikta BiH do 1. 1. 2018. godine.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije, istakao je da proces uvođenja fiskalizacije teče u skladu sa terminskim pretpostavkama.

“Trudićemo se da uvođenje fiskalizacije što manje košta poreske obveznike. Direkcija za finansije radiće na edukaciji poreskih obveznika i poreskih službenika, kako bi ovaj sistem bio što jednostavnije sproveden”, istakao je Lučić.
Usvojene smijernice odnose se na izradu pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama te obliku i sadržaju fiskalnog loga, zatim pravilnika o registraciji proizvođača odnosno zastupnika fiskalnih sistema te pravilnika o vrstama i oblicima plombi fiskalnog sistema.

Na prijedlog Direkcije za finansije usvojeni su i izvještaji o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH od januara do aprila tekuće godine.

“U prva četiri mjeseca naplatili smo nešto više od 45 miliona, a potrošili nešto više od 25 miliona konvertibilnih maraka. To je rezultat odluke o privremenom finansiranju Vladinih odjeljenja i institucija u Brčko distriktu BiH koja je na snazi, a koja sa sobom nosi restrikcije kod izvršenja određenih rashoda”, istakao je Lučić i dodao da to nije dobro za lokalnu zajednicu jer se prikupljena sredstva ne realizuju po normalnom koeficijentu obrtaja i gube na vrijednosti.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju Informaciju o postupcima javnih nabavki za mart.

“U martu imamo zaključenih ugovorno okvirnih sporazuma u vrijednosti od 2 826 418 konvertibilnih maraka. Uporednom analizom u odnosu na prethodne godine možemo konstatovati da je ovo najveća suma do sada kada je riječ o zaključenim ugovorima”, rekao je šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić.

Na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove usvojene su i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o disciplinskom postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta odluke o izmjeni Odluke o kategorizaciji radnih mjesta u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog pravilnika o dopunama Pravilnika o naknadama troškova službenih putovanja zaposlenih u Policiji Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Savjetodavnog vijeća inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast”, Prijedlog odluke o imenovanju člana Radne grupe za izradu kombinovanog petog i šestog periodičnog izvještaja BiH o sprovođenju Konvencije o pravima djeteta te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti kandidatu Republike Mali za poziciju predsjednika Komisije CODEX ALIMANTARIUS u FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a).

Usvojene su odluke o davanju saglasnosti za angažovanje jednog izvšioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge te tri izvršioca u Kancelariji za upravljanje javnom imovinom.

 

 

 

(nula49.com)

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img