spot_img
spot_img

Влада усвојила приједлог одлуке за нову локацију градске депоније

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На 62. ванредној сједници чланови Владе Брчко дистрикта БиХ усвојили су приједлог закључка којим се предлаже Скупштини Брчко дистрикта БиХ доношење одлуке о прихватању локације Кладје, КО Доњи Рахић, као коначне за изградњу центра за управљање отпадом.

Локација је предложена на основу студије „Двокутпро“ Сарајево и на основу Стратегије за заштиту животне средине Брчко дистрикта БиХ за период 2016–2026. година. Влада и Скупштина, на основу донесеног закључка, усвојиће мјере и олакшице и стимулацију за становништво које живи у непосредној близини локације будућег центра за управљање отпадом.

Зоран Булатовић, шеф Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, изразио је задовољство због, како је истакао, коначно постигнуте сагласности за одабир локације за изградњу центра за управљањем отпадом и што ће се негативни утицај на животну средину свести на најмању могућу мјеру.

„Тај центар би искључивао санитарну депонију и био би класични центар за управљање отпадом гдје би се комунални мијешани отпад одвајао на фракције које би се касније користиле за рециклажу, као горива за разне објекте као што су цементаре, термоелектране и сл., а органски дио би се прерађивао у компост, односно земљу за потребе стакленика, пластеника итд. с циљем да се негативни утицај на животну средину сведе на најмању могућу мјеру. Садашња депонија налази се 50 m од ријеке Саве, такође, депонија је 2 km ваздушне линије од центра града и она је одавно требала бити ријешена“, казао је Булатовић.

Он је истакао да сада слиједи прелазни период и привремено рјешење за депоновање отпада у Брчком те поступак одабира најповољнијег понуђача за услуге привременог одлагања мијешаног комуналног отпада са територије Брчко дистрикта БиХ на неку од регионалних локација или депонија ван дистрикта. Усвојеним закључком одобрено је Одјељењу за комуналне послове да средства која су већ издвојена у Буџету за 2018. годину искористи за набавку мобилне претоварне станице са пресом за отпад, специјалног возила, посебних контејнера те набавку других неопходних техничких уређаја који ће бити стављени на располагање ЈП „Комунално Брчко“.

На ванредном засједању Владе усвојен је и закључак којим се утврђују докази о извршеним уплатама одређених обавеза прописаних одредбама Правилника о регистровању возила.

(nula49.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img