Vlada usvojila prijedlog odluke za novu lokaciju gradske deponije

Na 62. vanrednoj sjednici članovi Vlade Brčko distrikta BiH usvojili su prijedlog zaključka kojim se predlaže Skupštini Brčko distrikta BiH donošenje odluke o prihvatanju lokacije Kladje, KO Donji Rahić, kao konačne za izgradnju centra za upravljanje otpadom.

Lokacija je predložena na osnovu studije „Dvokutpro“ Sarajevo i na osnovu Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2016–2026. godina. Vlada i Skupština, na osnovu donesenog zaključka, usvojiće mjere i olakšice i stimulaciju za stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini lokacije budućeg centra za upravljanje otpadom.

Zoran Bulatović, šef Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izrazio je zadovoljstvo zbog, kako je istakao, konačno postignute saglasnosti za odabir lokacije za izgradnju centra za upravljanjem otpadom i što će se negativni uticaj na životnu sredinu svesti na najmanju moguću mjeru.

- Reklama -

„Taj centar bi isključivao sanitarnu deponiju i bio bi klasični centar za upravljanje otpadom gdje bi se komunalni miješani otpad odvajao na frakcije koje bi se kasnije koristile za reciklažu, kao goriva za razne objekte kao što su cementare, termoelektrane i sl., a organski dio bi se prerađivao u kompost, odnosno zemlju za potrebe staklenika, plastenika itd. s ciljem da se negativni uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru. Sadašnja deponija nalazi se 50 m od rijeke Save, takođe, deponija je 2 km vazdušne linije od centra grada i ona je odavno trebala biti riješena“, kazao je Bulatović.

On je istakao da sada slijedi prelazni period i privremeno rješenje za deponovanje otpada u Brčkom te postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača za usluge privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada sa teritorije Brčko distrikta BiH na neku od regionalnih lokacija ili deponija van distrikta. Usvojenim zaključkom odobreno je Odjeljenju za komunalne poslove da sredstva koja su već izdvojena u Budžetu za 2018. godinu iskoristi za nabavku mobilne pretovarne stanice sa presom za otpad, specijalnog vozila, posebnih kontejnera te nabavku drugih neophodnih tehničkih uređaja koji će biti stavljeni na raspolaganje JP „Komunalno Brčko“.

Na vanrednom zasjedanju Vlade usvojen je i zaključak kojim se utvrđuju dokazi o izvršenim uplatama određenih obaveza propisanih odredbama Pravilnika o registrovanju vozila.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime