Vlada usvojila odluku o izmjeni Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje

Vlada Brčko distrikta usvojila je na drugom nastavku 26. redovne sjednice Smjernice za izradu nactra odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje u Brčko distriktu BiH.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović objasnio je da je riječ o usaglašavanju podzakonskih akata sa Zakonom o obrazovanju.

- Reklama -

“Zakon je uslovio da je maksimalan broj učenika u odjeljenju 29, a minimalan 18, dok na terenu imamo situaciju da u srednjim školama kod istih zanimanja dva odjeljenja imaju po 17 đaka koji se ne mogu spojiti u jedno odjeljenje jer bismo kršili zakon. Izmjenama pedagoških standarda biće poboljšan kvalitet same nastave. U svim školama gdje imamo dva ili više odjeljenja istih zanimanja npr. ekonomski tehničar, ako broj učenika padne ispod 18 šef Odjeljenja će, na prijedlog Pedagoške institucije, dati dozvolu da u tim slučajevima broj đaka bude ispod 18”, istakao je Osmanović.

Vlada Brčko distrikta BiH je, razmatrajući tačku dnevnog reda koja se tiče Odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH po projektu “Luka Brčko”, usvojila zaključak i oformila Radnu grupu koja će još jednom pregledati dokumentaciju i dala odgovore na određena pitanja koja se tiču tehničkih rješenja.

Za predsjednika Radne grupe imenovan je šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Pero Gudeljević, a članovi su Svjetlana Čivčić, šefica Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Sabrija Jašarević, šef Odjeljenja za javne poslove, Edin Zaimović, šef Odjeljenja za javnu bezbjednost i Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije, a biće uključen i menadžment “Luke Brčko”.

“Radna grupa imaće zaduženje da još jednom pregleda sva tehnička rješenja kada je u pitanju kompletan projekat revitalizacije luke kako bi se otklonile eventualne nejasnoće koje neki od članova Vlade i Skupštine o tome imaju. Pojedini članovi Vlade su naveli da ne postoje građevinske dozvole, a ja odgovorno tvrdim da za tri projekta postoje građevinske dozvole, istina neke su istekle, ali one se mogu obnoviti. Moraćemo vidjeti kakve su primjedbe za trasu koja je tada napravljena i postoji li mogućnost da se napravi neka druga trasa, da li je moguće da se to preprojektuje, a sve u saradnji sa Evrospkom bankom za obnovu i razvoj koja je već ranije upoznata sa projektom. Četvrti projekat za koji ne postoji građevinska dozvola je projekat oko kojeg se neke sporne stvari rješavaju u hodu, a riječ je o cijepanju određenih parcela kako bi se mogao pokrenuti postupak proglašenja javnog interesa i eksproprijacije. Saznanje koje imam je da se to može vrlo brzo riješiti”, istakao je Gudeljević.

Sve odgovore na otvorena pitanja članovi Radne grupe dostaviće Vladi Brčko distrikta BiH kao informaciju.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je započela i 27. redovnu sjednicu na kojoj je dala saglasnost na zahtjev Upravnog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Brčko distrikt BiH, na Odluku o izboru i imenovanju najuspješnijeg kandidata za direktora, prvog zamjenika direktora i drugog zamjenika direktora JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Brčko distrikt BiH. Za direktora imenovan je Nihad Šibonjić, prvog zamjenika Dušan Stokić i drugog zamjenika Borislav Đulabić.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime