spot_img
spot_img

Влада одржала наставак 40. редовне сједнице

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта БиХ на наставку 40. редовне сједнице након разматрања Информације о реализацији пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења“ (ЦЕБ II пројекат) усвојила је закључак којим се каже да Влада тренутно нема политички капацитет да донесе одлуку о статусу средстава за колективне центре те да се у захтјеву Развојној банци Савјета Европе затражи продужетак рока реализације кредита до краја јула, а ако дотад не буде донесена другачија одлука, да се средства прерасподјеле ентитетима.

Влада Брчко дистрикта БиХ на данашњем наставку 40. редовне сједнице разматрала је Информацију Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ у вези са стечајним поступком над ДД „Нови Бимекс“, предузеће за прераду пластике, меса и кондиторских производа, Брчко дистрикт БиХ, и донијела одлуку да Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ уплати 15.000 КМ за потребе стечајног поступка, као и закључак да надлежна одјељења у сарадњи с Правобранилаштвом припреме приједлог да се ријеши питање православног гробља које се налази на парцели ДД „Нови Бимекс“.

Велида Демировић, замјеник правобраниоца у Правобранилаштву Брчко дистрикта БиХ, казала је да се одлука коју је донијела Влада односи на одлуку о трошковима вођења стечајног поступка.

„То се односи на трошкове чувања имовине, трошкове уплате одређених такси и трошкови се односе на редовно обављање дјелатности ДД ‚Нови Бимекс‘, као што је плаћање режије за један пословни простор, и то је тај износ који ће накнадно бити враћен Дистрикту када се све непокретности које су у својини ДД ‚Нови Бимекс‘ продају и када се намире потраживања. Такође, ми смо у Правобранилаштву дошли до одређених информација кроз овај стечајни поступак да се једна парцела у површини од 6 дунума користи и да се ту налази попуњено православно гробље. Ми смо из Правобранилаштва препоручили Влади и градоначелнику да се тај проблем ријеши кроз овај стечајни поступак и предложили смо да се откупе парцеле као и да се уреди то гробље“, казала је Демировић.

Влада је на данашњој сједници усвојила Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта БиХ у радно тијело на државном нивоу, Приједлог одлуке о именовању чланова Привредног савјета Брчко дистрикта БиХ, Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака по Извјештају о ревизији финансијског пословања Одјељења за јавни регистар за период од 1. 1 до 31. 12. 2017. године као и Акциони план с приједлогом мјера за рјешавање примједби Канцеларије за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ по достављеном Извјештају о ревизији финансијског пословања Одјељења за привредни развој, спорт и културу за период од 1. 1. до 31. 12. 2017. године.

Влада је на данашњој сједници разматрала и прихватила Акциони план с приједлогом мјера за реализацију препорука Канцеларије за ревизију јавне управе и институција Брчко дистрикта БиХ по достављеном Извјештају о ревизији финансијског пословања Канцеларије координатора Брчко дистрикта БиХ у Савјету министара БиХ за период од 1. 1. до 31. 12. 2017. године.

Влада је на сједници прихватила и Извјештај и Акциони план Радне групе за израду процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у БиХ као и Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за јавно-приватно партнерство.

Чланови Владе на данашњој сједници примили су к знању Извјештај о проведеном поступку оцјењивања рада у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img