spot_img
spot_img

Влада одржала наставак 38. редовне и 47. ванредну сједницу

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На данашњој 38. редовној сједници Влада Брчко дистрикта БиХ разматрала је тачку дневног реда Приједлог одлуке о рјешавању статуса обухвата ријеке Брке након чега је усвојен закључак којим је наложено комисији Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ да припреми приједлог одлуке о рјешавању парцела које се односе на експропријацију земљишта око ријеке Брке.

Дамир Булчевић, главни координатор Владе Брчко дистрикта БиХ, казао је да је комисија од шест чланова имала подијељена мишљења те није могла донијети одлуку о атрактивности земљишта око ријеке Брке.

„Овдје се ради о експропријацији земљишта око корита ријеке Брке гдје је комисија имала подијељена мишљања и није могли донијети одлуку о атрактивности земљишта око ријеке Брке. Влада је поново упутила Дирекцији за финансије и комисији која одлучује о предмету да понуде једно од рјешења, јер у овом моменту Влада је доведена у једну правну несигурност“, казао је Булчевић.

Влада је усвојила Приједлог одлуке о предаји расходованих основних средстава. Влада је на данашњој сједници предложила да се материјал Смјерница за израду нацрта закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању у Брчко дистрикту БиХ повуче са дневног реда и упути на коментаре Економско-социјалном савјету као и да се са Савјетом изврше консултације када су у питању Смјернице за израду нацрта одлуке о висини накнаде за услуге Сектора за обраду финансијских извјештаја и лиценцирање Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ

Влада је на данашњој сједници одобрила Смјернице за израду нацрта закона за израду буџета за грађане Дистрикта, Смјернице за израду нацрта правилника о класификацији научних области, поља и грана, Смјернице за израду нацрта правилника о минималним условима за обављање научноистраживачке дјелатности и бављење научноистраживачким радом, Смјернице за израду нацрта правилника о минималним условима за избор у научна звања, Смјернице за израду нацрта одлуке о измјенама и допунама Одлуке о доношењу педагошких стандарда и норматива за основно образовање у Брчко дистрикту БиХ као и Смјернице за израду нацрта закона о измјенама Закона о премјеру и катастру непокретности у дистрикту.

Влада Брчко дистрикта БиХ данас је усвојила Приједлог одлуке о одобравању приједлога стратешког оквира за реформу јавне управе БиХ 2018–2022. године, Приједлог закључка којим се дају примједбе на Нацрт закона о ваздухопловству БиХ, Приједлог закључка у вези са нацртом споразума између Савјета министара БиХ и Владе Републике Турске о обављању доходовне дјелатности издржаваних чланова особља дипломатских мисија и конзуларних канцеларија, Приједлог одлуке о усвајању програма мјера за здравствену заштиту животиња на подручју дистрикта као и Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана за отклањање недостатака по извјештају о ревизији финансијског пословања Одјељења за расељена лица, избјеглице и стамбена питања за период од 1. 1. до 31. 12. 2017. године.

Одржана је и 47. ванредна сједница на којој је усвојена Одлука о одобравању Програма утрошка средстава са позиције грантова непрофитним и другим организацијама за 2018. годину у Одјељењу за стручне и административне трошкове, трећи дио.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img