spot_img
spot_img

Влада одобрила нацрт закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији Брчко дистрикта

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине данас је окончала 54. редовну сједницу одобривши нацрт закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији Брчко дистрикта БиХ на приједлог Одјељења за комуналне послове.

Како је наведено у нацрту, овим законом прописује се, између осталог, производња електричне енергије из обновљивих извора, планирање, промовисање и подстицање производње и потрошње енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, те дефинисање одговарајуће технологије за коришћење ових извора енергије.

Влада је уједно одржала 55. редовну сједницу усвојивши приједлог Одјељења за привредни развој, спорт и културу везано за Одлуку о одобравању текућег трансфера и усвајању програма утрошка средстава у корист Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ за Програм субвенционисања дијела камата за кредите предузећима, предузетницима и носиоцима пољопривредних домаћинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ у износу од 1.200.000,00 КМ.

Сврха програма јесте да се омогући предузећима, предузетницима и носиоцима пољопривредних газдинстава на подручју Дистрикта повољнији приступ финансијским средствима кроз субвенцију дијела камата, а Развојно-гарантни фонд ће донијети правила и процедуре којима ће уредити начин и процедуре за одобравање и исплату субвенционисаног дијела камате.

На приједлог Одјељења за стручне и административне послове усвојен је приједлог одлуке о одобравању текуће донације и усвајању програма утрошка средстава за финансирање удружењима грађана која за циљ имају побољшање друштвено-економског положаја пензионера од посебног интереса за 2022. годину. У сврху програма, који се односи на финансирање текућих административних трошкова удружења, одобрен је износ од 100.000,00 КМ.

Такође, на приједлог поменутог одјељења, Влада је усвојила Одлуку о одобравању текуће донације и усвајању програма утрошка средстава за финансирање удружењима грађана која за циљ имају заштиту права и интереса демобилисаних бораца, дефинисање, остваривање и праћење остваривања права породица заробљених, погинулих и несталих бораца и цивилних жртава проистеклих из протеклих ратова XX вијека од посебног интереса за 2022. годину у износу од 390.000,00 КМ.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img