Vlada nastavila 70. redovno zasjedanje

Na nastavku 70. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju. Usvojen je na prijedlog Odjeljenja za javne poslove Plan i program redovnog čišćenja i pranja javnih saobraćajnih površina kao i Program održavanja javnih zelenih površina u Brčko distriktu BiH za 2020. godinu.

Članovi Vlade usvojili su Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost na Prijedlog sporazuma o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2019. godini na prijedlog Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja.

Usvojen je Prijedlog zaključka kojim se daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Prijedlog memoranduma o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Agencije za mlade i sport Republike Sjeverne Makedonije.

Na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu usvojen je Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa utroška sredstava tekućih grantova – IV dio i kriterijuma za korišćenje novčanih sredstava.

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime