spot_img
spot_img

Влада дала сагласност за изградњу паркинг простора код Градске болнице

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

У наставку друге редовне сједнице Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Одлуку о давању сагласности Јавном предузећу „Путеви Брчко“ за прибављање одобрења за грађење за главни пројекат за изградњу паркинг простора код Градске болнице. Усвојен је и Нацрт закона о допуни Закона о раду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

На приједлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду усвојен је Главни оперативни план одбране од поплава Брчко дистрикта БиХ за 2021. годину.

Влада Брчко дистрикта БиХ разматрала је и примила к знању Информацију Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу у вези с приједлогом Акционог плана за реализацију 14 кључних приоритета из мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији.

Чланови Владе усвојили су Извјештај Дирекције за финансије о извршењу буџета Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 30. 9. 2020. године

Усвојен је и Приједлог закључка о давању сагласности на Нацрт одлуке о измјени и допуни Статута Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ, Приједлог закључка о давању сагласности на Нацрт правилника о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ као и Приједлог закључка о давању сагласности на Нацрт правилника о раду запосленика Развојно-гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ

У наставку друге редовне сједнице Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила ј и Приједлог одлуке о именовању представника Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у Управни одбор Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепено усклађивање са правном тековином Уније у сектору безбједности хране у БиХ“.

Усвојен је Приједлог одлуке о именовању члана и замјеника члана Пројектно-изведбеног тима Државног пројекта стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног програма и Приједлог одлуке о именовању члана заједничког одбора за праћење спровођења Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Државе Катар.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img