Влада Брчко дистрикта: За цјевовод Плазуље-Поточари 6,5 милиона евра - nula49.com
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта: За цјевовод Плазуље-Поточари 6,5 милиона евра

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине данас је окончала 79. редовну сједницу усвајањем приједлога Одјељења за здравство и остале услуге у вези са Смјерницама за израду нацрта закона о заштити менталног здравља.

Циљ доношења овог закона јесте омогућавање спровођења међународно утврђених стандарда заштите у области менталног здравља, као и да се грађанима Дистрикта обезбиједи право на заштиту менталног здравља путем мјера промоције менталног здравља и превенције менталних поремећаја, дијагностике, лијечења и психосоцијалне рехабилитације.

За потребе реализације пројекта „Водоснабдијевање Брчко“ која подразумијева изградњу главног транспортног цјевовода Плазуље – Поточари и припадајућих хидротехничких објеката за водоснабдијевање града, приградских насеља и гравитирајућих индустријских зона на подручју Брчко дистрикта БиХ са изворишта Плазуље и дијела водоводне мреже, Влада је усвојила Одлуку о задужењу Дистрикта по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој на износ од 6.500.000,00 ЕUR.

Поменути пројекат водоснабдијевања саставни је дио пројектног уговора „Зелени градови 2 – Водовод Брчко“ који је потписан у мају 2022. године између Брчко дистрикта БиХ и ЕBRD-а, у склопу програма „Зелени градови“.

Влада је уједно започела 80. редовну сједницу одобривши Смјернице за израду нацрта закона о предузетничкој инфраструктури у Брчко дистрикту БиХ, на приједлог шефа Одјељења за привредни развој, спорт и културу.

Основни циљ овог закона је законско регулисање системске подршке јачању конкурентности привреде Брчко дистрикта БиХ у домаћим, регионалним и глобалним ланцима вриједности, у условима растуће дигитализације и декарбонизације, те је неопходно смјерницама прописати сврху и систем предузетничке инфраструктуре, начин оснивања и успоставе као и критеријуме за категоризацију предузетничких зона и слично.

На приједлог шефа Одјељења за просторно планирање и имовинскоправне послове одобрена је Одлука о приступању изради измјена дијела Регулационог плана дијела стамбеног насеља „Мујкићи II“.

Поменута измјена Регулационог плана вршиће се у складу са намјеном земљишта предвиђеним Измјенама и допунама Урбанистичког плана града Брчко (II) – плански период 2007–2017. године, у смислу планирања и изградње објекта Наставног школског центра Управе за индиректно опорезивање БиХ у Брчко дистрикту БиХ.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img