Vlada Brčko distrikta raspravljala o grantovima

Vlada Brčko distrikta BiH održala je nastavak 32. redovne sjednice na kojem je usvojila Smjernice za izradu nacrta zakona izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH.

Srđan Blažić, šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, istakao je da nakon donošenja zakona slijedi izrada odluke o sufinansiranju i finansiranju programa i projekata od strane Vlade Brčko distrikta BiH.

- Reklama -

“Ta odluka urediće oblast planiranja i dodjele grantova u distriktu Brčko jer do sada ova oblast nije bila konceptualno i zakonski definisana. U analizi je bilo razmišljanja da se ide u proceduru donošenja zakona o grantovima, međutim, s obzirom da se zakonom ta oblast nije mogla tretirati ići ćemo u proceduru donošenja odluke”, istakao je Blažić.

On je objasnio da je svrha da se kroz javni poziv i utvrđene kriterijume prijedlozi udruženja i fondacija za dodjelu grantova boduju u skladu sa akcionim planovima i strategijama Vlade, kroz određene oblasti koje su od javnog interesa i koje su kvalitetne i doprinose razvoju lokalne zajednice.

“Postoje organizacije poput boračkih ili humanitarnih udruženja za koje Vlada mora imati posebnu dozu osjetljivosti ali će pomenute izmjene zakona doprinijeti da u budućnosti ne finansiramo samo njihov redovan rad nego i konkretne projekte koji će značajnije doprinijeti samim udruženjima, njihovom članstvu i široj lokalnoj zajednici”, istakao je Blažić.

Usvojene smjernice na današnjoj sjednici Vlade podrazumijevaju i definisanje oblasti od javnog interesa za Brčko distrikt BiH, daju Odjeljenju za stručne i administrativne poslove opšti nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, a podrazumijevaju i izmjenu 14. člana Zakona na način da su obavezni organi udruženja i fondacije skupština i lice ovlašćeno za zastupanje, ali da se statutom udruženja može propisati da udruženje ima i upravni odbor.

Članovi Vlade usvojili su, u nastavku 32. redovne sjednice, i Smjernice za izradu nacrta zakona o javno-privatnom partnerstvu Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikacionog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima.

 

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime