Usvojene smjernice za izmjenu i dopunu Zakona o obrazovanju

Članovi Vlade odobrili su danas Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Senad Osmanović rekao je da smjernice predstavljaju najveću reformu u obrazovanju od uspostavljanja distrikta, a odnose se, u prvoj fazi, na uspostavljanje srednjih škola kao javnih ustanova.

„To je suština izmjena zakona kako bi se omogućilo što kvalitetnije i efikasnije obrazovanje u našem sistemu. Ostale smjernice odnose se na izmjenu tehničkih nedostataka postojećeg zakona; tretiranje godišnjeg odmora nakon opravdanog odsustva radnika što se najviše odnosi na porodilje; upisivanje škola u sudski registar; usklađivanje ocjenjivanja za prva tri razreda osnovne škole da bi se opisno ocjenjivanje zadržalo samo u prvom razredu; usklađivanje zakona sa članom 41 Zakona o državnoj službi kada je riječ o zapošljavanju; određivanje zvaničnog početka školske godine i mogućnost produžetka zimskog, a ukidanja proljećnog raspusta”, objasnio je Osmanović.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je u nastavku 65. redovne sjednice Prijedlog odluke o kriterijumima za realizaciju Programa stambenog zbrinjavanja, sanacija/rekonstrukcije neuslovnih/porušenih stambenih jedinica na području Brčko distrikta BiH. Biljana Obrenović, šef Pododjeljenja za administrativne pravne i zajedničke poslove u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja izjavila je da se radi o novom programu koji Odjeljenje do sada nije sprovodilo.

„Za ovu namjenu u budžetu je izdvojeno 500.000 KM. Što se tiče opštih kriterijuma pravo na dobijanje ovih sredstava imaju stanovnici Brčko distrikta BiH koji imaju u vlasništvu ili posjeduju stambenu jedinicu koja usljed oštećenja u ratu ne zadovoljava minimalne stambene uslove u skladu sa utvrđenim standardima. Uslov je da se radi o stambenoj jedinici koja je postojala prije 1. 5. 1992. godine i da podnosilac zahtjeva ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu do sada bili korisnici donacije dovoljne za obezbjeđenje tih minimum stambenih uslova. Takođe, postoji još jedan kriterijum, a to je da nemaju drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje”, rekla je Biljana Obrenović.

Usvojen je i Prijedlog odluke o kriterijumima za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2019. godinu, i ovaj program se sprovodi unazad nekoliko godina. „Tu imamo ograničen iznos sredstava u iznosu od 200.000 KM i za ovaj program kriterijumi su otprilike isti kao što su bili i prethodnih godina. Mi ćemo nastojati da što prije za ova dva usvojena programa objavimo javne pozive kako bi se zainteresovana lica mogla prijaviti”, dodala je Biljana Obrenović.

Na današnjoj redovnoj sjednici primljen je k znanju Izvještaj i Akcioni plan Kancelarije gradonačelnika za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Izvještaj i Akcioni plan Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove za otklanjanje nedostataka po Izvještaju o reviziji finansijskog poslovanja za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Izvještaj i Akcioni plan za realizaciju preporuka iz revizorskog izvještaja finansijskog poslovanja Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine, Izvještaj i program mjera za implementaciju nalaza i preporuka po revizorskom izvještaju za period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine; Informacija o sticanju bez naknade nepokretnosti označene kao parcela broj 58/4, KO Buzekara i Informaciju u vezi sa poslaničkim pitanjem poslanika u Skupštini Brčko distrikta BiH Admira Mujkanovića.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime