Усвојене измјене закона за рјешење статуса љетњих башти у Брчком

Влада Брчко дистрикта БиХ одржала је 66. ванредну сједницу на којој је по хитној процедури усвојила и прослиједила Скупштини на разматрање Закон о допуни Закона о јавној имовини у Брчко дистрикту БиХ.

Дијана Глишић, директорка Канцеларије за управљање јавном имовином, објаснила је да ће се измјенама закона убудуће, према захтјеву угоститеља, директно са подносиоцем захтјева уз важеће локационе услове склапати уговор за коришћење јавне површине.

„У протеклом периоду на адресу Канцеларије за управљање јавном имовином, градоначелника и Скупштине пристигле су броје иницијативе угоститеља из Брчког који су захтијевали хитно рјешење статуса закупа љетњих башти, пошто је већина љетњих башти у овом периоду већ у функцији. Ово је одговор Владе на растуће интересовање и проблем који постоји у пракси, стога је захтјев угоститеља уважен”, истакла је Дијана Глишић.

- Реклама -

На ванредној сједници усвојен је и Приједлог одлуке о броју ђака за упис у средње школе Брчко дистрикта БиХ за школску 2019/2020. годину.

Сенад Османовић, шеф Одјељења за образовање, рекао је да је одобрено 36 одјељења по 20 ученика што по школама значи – 6 одјељења у Гимназији, 9 одјељења у Економској школи, 12 одјељења у Техничкој и 9 одјељења у Пољопривредној и медицинској школи.

„Након Трипартитног савјета који су чинили послодавци, представници заједнице и Одјељења за образовање усаглашени су ставови и дошло је до избора 34 различита звања, што је максимално могуће спровести на подручју дистрикта Брчко. Ученици основних школа ће, надам се, моћи изабрати звање и у перспективи аплицирати за разне послове”, додао је Османовић.

На основу приједлога Одјељења за образовање у наставку 59. редовне сједнице усвојена је Одлука о трошковима спровођења поступка акредитације високошколских установа и студијских програма регистрованих на подручју Брчко дистрикта БиХ. Османовић је рекао да усвајањем ове одлуке коначно креће поступак акредитација високошколских установа са подручја Брчког.

Чланови Владе усвојили су и приједлог закључка о давању сагласности на Приједлог одлуке о врсти и висини накнаде стручном тијелу за контролу и надзор над спровођењем прописа за оспособљавање кандидата за возача моторних возила и полагање возачких испита за учешће у раду ван радног времена. Усвојене су и

Смјернице за израду нацрта одлука о разврставању радних мјеста и критеријума за опис послова радних мјеста државних службеника, намјештеника и јавних службеника у органима јавне управе и компетенција потребних за дато радно мјесто.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime