Usvojen Zakon o fiskalnom registru Brčko distrikta

Poslanici Skupštine Brčko distrikta razmatrali su i u drugom čitanju usvojili više zakona.

Donesen je Zakon o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH koji će omogućiti upravljanje svim poreskim i neporeskim davanjima u Distriktu. Prema riječima Mate Lučića, direktora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH od ukupno 171 vrste davanja više od pola neporeskih davanja nema nikakvu svrhu i biće ukinuto.

Donesen je Zakon o izmjenama Zakona o Direkciji za finansije, Zakon o dopunama Zakona o Trezoru i Zakon o dopunama Zakona o Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

- Reklama -

– Ovi zakoni usvojeni su sa amandmanima koji su precizirali da direktori ovih institucija mogu obnoviti mandat samo jednom, odnosno da mogu biti direktori najviše u dva mandata koji traje četiri godine – rekao je Ljubiša Lukić, predsjedavajući Zakonodavne komisije Skupštine Brčko distrikta.

Poslanici su izglasali i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH kao i Zakon o dopuni Zakona o pravnim licima koja osniva Brčko distrikt.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta Brčko distrikta za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine. Data je saglasnost na Finansijski plan JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2019. godinu i usvojen Program rada Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH. Usvojen je Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Brčko distrikta za 2017. godinu i Plan revizije za 2019. godinu.

Skupština je donijela dvije odluke o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH za izgradnju dijela puta u MZ Trnjaci i pristupnog puta u MZ Gornje Dubravice.

Odloženo je razmatranje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima Brčko distrikta u prvom čitanju, kao i Nacrta zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH i Nacrta zakona o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH u drugom čitanju. Za narednu sjednicu Skupštine odloženo je i razmatranje specijalnog Izvještaja Ombudsmana BiH o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja BiH kao i informacije o realizaciji kapitalnih projekata, skupštinskih zaključaka, renoviranju operacione sale i subvenciji građanima za potrošnju vode u ruralnim dijelovima Brčko distrikta.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime