Usvojen Plan vakcinacije u Brčkom

Štab za zaštitu i spasavanje usvojio je danas Plan vakcinacije protiv COVID-19, na prijedlog Pododjeljenja za javno zdravstvo.

Pododjeljenje za javno zdravstvo u saradnji sa JZU „Zdravstveni centar Brčko“ sprovodiće vakcinaciju protiv COVID-19 u fazama u skladu sa količinom dobijenih vakcina.

Faza 1.

– Zaposleni u COVID odjeljenjima, COVID ambulantama, trijažnim ambulantama, laboratorijama i službama za direktnu dijagnostiku COVID-19,

– Zaposleni u jedinici intenzivnog liječenja i hirurškim odjeljenjima

– Zaposleni na ostalim odjeljenjima

– Zaposleni u zdravstvenim centrima

– Zaposleni u privatnom zdravstvenom sektoru prema stepenu rizika

– Zaposlenici i štićenici u ustanovama za smještaj starih i iznemoglih lica

– Lica u starosnoj grupi u opštoj populaciji od 65 do 74 godina sa visokim faktorima rizika

– Lica starija od 75 godina u opštoj populaciji.

Faza 2.

– Lica u starosnoj grupi u opštoj populaciji od 65 do 74 godina koja nisu obuhvaćena u prethodnoj fazi

– Lica mlađa od 65 godina sa komorbiditetima ili zdravstvenim stanjem koje predstavlja visok rizik od nastanka teškog oblika bolesti ili smrti

– Zaposleni u službama/ustanovama od vitalnog značaja (sa povišenim rizikom od nastanka ili transmisije bolesti ili koji ne mogu da obezbijede fizičku distancu)

– Zaposleni u policiji i pravosuđu

– Zaposleni u Institucijama Brčko distrikta koji su posebno izloženi infekciji (neposredni rad sa strankama, rad na terenu ili slično)

– Zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva

– Zaposleni u obrazovanju (srednje škole i fakulteti)

– Zaposleni u obrazovanju (osnovne škole)

– Zaposleni u predškolskim ustanovama.

Faza 3.

– Lica sa manjim rizikom od transmisije bolesti, a koja nisu obuhvaćena prvom i drugom fazom.

 

Faze 1 i 2 u određenom periodu u zavisnosti od raspoloživih količina vakcina odvijaće se istovremeno.

U svim fazama sprovođenja vakcinacije u kojima se kao kriterijum uključuje i prisustvo komorbiditeta (hronične bolesti koje zbog svoje prirode predstavljaju visok rizik od nastanka teške bolesti COVID-19 i smrtnog ishoda) u obzir se uzimaju sljedeće grupe bolesti:

1. Maligna oboljenja (pacijenti na hemioterapiji, maligne hemopatije, nedavna transplantacija matičnih ćelija)

2. Hronična oboljenja srca i krvnih sudova (teška dekompenzacija srca, popuštanje srca, kardiomiopatija)

3. Hronična bubrežna oboljenja i dijaliza

4. Dijabetes (tip 1) – lica na inzulinskoj terapiji, sva lica sa dijabetesom i velikom glukoznom varijabilnošću, koeficijent varijacije >36%

5. Hronična oboljenja jetre

6. Hronična oboljenja pluća (HOBP, astma, cistična fibroza, bolesti intersticijuma pluća, hronična respiratorna insuficijencija, primarna plućna hipertenzija, pacijenti koji zahtijevaju dugotrajnu oksigenoterapiju ili neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima, bronhiektazije, sarkoidoza)

7. Stanje imunosupresije uključujući i transplantaciju organa

8. Neurološka oboljenja uključujući i cerebrovaskularna oboljenja

9. Gojaznost (BMI>40kg/m2)

10. Rezistentna hipertenzija sa vrijednostima krvnog pritiska većim od 140/90 uprkos trostrukoj kombinaciji hipertenziva.

 

Vakcinacija lica koja su preležala COVID-19 može se sprovesti najranije mjesec dana poslije kliničkog izlječenja ili od pozitivnog rezultata PCR testa kod asimptomatskih lica.

Preporuke za vakcinaciju zasnivaju se na preporukama SZO i njenih radnih grupa kao što su Strateška savjetodavna grupa eksperata za imunizaciju (SAGE) i Evropska stručna savjetodavna grupa za imunizaciju (ETAGE).

 

 

 

 

1 komentar

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime