USAID uručio deset računara Direkciji za finansije

Povodom završetka projekta na izradi Zakona o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH predstavnici USAID-a danas su uručili deset računara Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

Svečanom uručenju informatičke opreme prisustvovao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, direktor Direkcije za finansije Mato Lučić i Mark Kembel, šef USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH.

Nakon uručenja gradonačelnik se zahvalio predstavnicima USAID-a na donaciji, ali i na podršci pri izradi Zakona o fiskalnom registru.

„Nama je važno da oblast finansija bude uređena na jedan transparentan način i niz koraka koji su preduzeti u prethodnom periodu i koji su planirani u budućnosti usmjereni su u pravcu da obezbijedimo transparentnost i efikasnost u radu Direkcije za finansije, odnosno prikupljanju i trošenju javnog novca. Cilj koji ne smijemo zanemariti jeste i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta u distriktu. U tom smislu ova današnja aktivnost predstavlja podršku u tehničkom smislu za realizaciju ovog propisa kao i angažman u transferu znanja prilikom izrade samog zakona, te dugujemo veliku zahvalnost predstavnicima ovog programa”, kazao je Milić.

Mato Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, izrazio je zadovoljstvo što je na osnovu potpisanog memoranduma između USAID-a i Vlade Brčko distrikta BiH završen projekat i usvojen Zakon o fiskalnom registru.

„Po tom zakonu Direkcija je dužna da izradi dva pravilnika o sprovođenju tog zakona, a to je Pravilnik o metodama i načinu vršenja analize opravdanosti poreskih i neporeskih davanja i Pravilnik o načinu i postupku uspostavljanja vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta BiH. Ovi pravilnici se nalaze na dnevnom redu Vlade i očekuje se njihovo usvajanje. Mi želimo da građani distrikta znaju šta plaćaju. Ova donacija od deset računara značiće nam puno u ovom kontekstu”, kazao je Lučić.

Mark Kembel, šef USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora u BiH kazao je da će se uskoro obilježiti pet godina uspješne saradnje između USAIDProjekta reforme fiskalnog sektora u BiH i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, te da je zadovoljan postignutim uspjehom u proteklom periodu.

„Novi zakon o fiskalnom registru koji je stupio na snagu, a koji će potpuno biti sproveden donošenjem novih pravilnika, doprinijeće boljem poslovnom okruženju za dobrobit svih građana distrikta. Nakon početka primjene ovog zakona nijedna taksa, a ni naknada, neće moći nakon završetka procesa tranzicije biti nametnuta bez prethodno zakonom propisane procedure, a ovo se odnosi i na poreze. Takođe, mi smo završili i jedan uspješan segment rada sa Poreskom upravom u oblasti projekcije modeliranja prihoda poreskih davanja i prikupljanja i kada stvorimo bolju i jasniju sliku poreskih obveznika i prihoda koji se prikupljaju od obveznika u distriktu to će pomoći u boljem planiranju prikupljanja poreza u budućnosti”, kazao je Kembel.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime