spot_img
spot_img

Uputstvo za ponašanje tokom olujnog nevremena sa kišom, grmljavinom i gradom

spot_img
spot_img

Iz Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta stiglo je uputstvo za ponašanje tokom olujnog nevremena sa kišom, grmljavinom i gradom.

Imajući u vidu posljednje događaje u regionu, mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini i našem gradu, ovakve meteorološke pojave mogu biti nepredvidljive, opasne i ugroziti sigurnost građana.

Iz navedenih razloga, neophodno je pratiti upozorenja o meteorološkim pojavama i primjenjivati preporuke za postupanje u takvim slučajevima, kako bi se umanjio rizik od povreda, gubitaka života građana i nastanka potencijalne štete.

Štab za zaštitu i spašavanje apeluje da građani u slučaju grmljavinskog i olujnog nevremena provode mjere samozaštite i izbjegavaju:

• sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom– nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru.
• stajanje pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači,
• korištenje telefona tokom oluje,
• isključiti sve električne uređaje,
• izbjegavati osamljena stabla i rub šume,
• izbjegavati nošenje metalnih predmeta,
• izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda,
• Sklonite se od bilo kakvih visokih objekata (stubova i sl.) i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini objekta,
• Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi držite rastojanje od 5 metara između sebe.

U slučaju  da se zateknete u poplavnom području, potrebno je:

• Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina toka vode u rijekama i potocima;
• ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih, isključiti električne i druge instalacije i vodu;
• pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe u kući ili stanu;
• ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

U slučaju nastanka određene opasnosti i ugrožavanja ljudskih života pozvati Operativno – komunikacioni centar na broj 121.

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img