UG Demos: Uticaj interesnih grupa u procesu zapošljavanja u javnom sektoru svesti na minimum

UG „Demos“ Brčko je juče oranizovalo javnu tribinu na temu nezakonitog zapošljavanja u javnom sektoru Brčko distrikta BiH sa akcentom na ugovore van radnog odnosa.

Ova praksa, i pored redovnih upozorenja revizora koji ističu da ovakav vid angažovanja radnika nije u skladu sa zakonima Brčko distrikta, u Brčkom je prisutna već duži niz godina.

- Reklama -

Božidar Jović, koordinator projekta, istakao je da uticaj interesnih grupa na proces zapošljavanja u javnom sektoru mora biti sveden na minimum i da će predstojeća reforma javne uprave biti najvažniji proces od uspostave Brčko Distrikta.

„Broj nezakonito angažovanih radnika po ugovorima van radnog odnosa u 2020. je preko 600, što je poraz pravne države. Svi ovi ljudi rade u „sivoj zoni“ jer obavljaju poslove za koje je predviđen ugovor o radu, a oni su angažovani po ugovoru van radnog odnosa i ne ostavruju osnovna radnička prava kao što su zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nesreće na radu, uplata u fond PIO/MIO, radni staž, godišnji odmor i drugo”, kaže Jović.

“Oni su u javnom sektoru radnici drugog reda, i što je najcrnje od svega, sami su na to pristali bez volje, želje i hrabrosti da se suprostave onima koji su ih angažovali po tim ugovorima. Naprotiv, mnogi od njih su srećni što su „ušli u sistem“ jer se nadaju da će u sistemu ostati na neodređeno vrijeme ne shvatajući da se priprema reforma javne uprave u kojoj će doći do smanjenja broja zaposlenih jer, realno, mnogi primaju platu koju ne zarade. Veliki broj njih su podobni članovi političkih organizacija, članovi porodica, kumovi i prijatelji uticajnih ljudi u Brčkom. Parazitiraju na budžetu Brčko Distrikta i za svoj nerad primaju novac poreskih obveznika, a kao posljedicu imamo tromu i neefikasnu javnu upravu. Ovom pocesu su kumovale sve političke partije i tu nema razlike između pozicije i opozicije“, dodaje koordinator projekta.

Jović je istakao da na kvalitetnoj i funkcionalnoj reformi insistira i supervizor za Brčko gospodin Skenlan koji je, kao i bivši ambasador SAD u BiH gospodin Nelson, identifikovao korupciju kao najvećeg krivca za sve negativne procese u bosanskohercogovačkom društvu i Brčko Distriktu.

„Vidjećemo kakav će biti novi Zakon o državnoj službi Brčko distrikta BiH koji je u fazi izrade i iskreno se nadam da će spriječiti malverzacije u procesu zapošljavanja, kao i da će biti socijalno odgovoran. Uputićemo inicijativu da prilikom popunjavanja radnih pozicija u slučaju bolovanja ili drugih izostanaka sa posla do 90 dana, Biro za nezaposlene automatski kontaktira jednu po jednu osobu sa rang liste koja bi uključivala sljedeće posebne kriterijume: broj godina na birou za nezaposlene, dužina radnog staža i socijalni status porodice. Takođe, lica sa invaliditetom bi trebala biti zaposlena u javnom sektoru u omjeru da na 25 zaposlenih bude zaposleno jedno lice sa ivaliditetom. Ovo sve mora biti sadržano u Zakonu o državnoj službi, a ne u podzakonskim aktima koje je lako izmijeniti“, istakao je Jović.

Damjan Dundžić, asistent koordinatora projekta, je rekao da izgradnja boljeg i pravednijeg društva počinje od nas samih, i da bi stanovnici Brčkog trebali biti aktivniji u podršci ovakvim i sličnim projektima koji su po svom sadržaju javni interes.

„Ljudi u Brčkom su pali u letargiju, prepustili su se mutnoj vodi da ih nosi. Ovaj projekat nije napad na stranke i političare, on je korektiv puta kojima su političari i stranke krenuli. Mi javno govorimo da je put kojim kao društvo idemo stranputica i da je jedini način izgradnje boljeg društva, bolje zajednice, saradnja javne politike i civilnog sektora koji se zalaže za opšte dobro“, kaže Dundžić.

Projekat „STOP nezakonitom zapošljavanju“ je podžao CCI sredstvima USAID-a. UG „Demos“ Brčko planira da u narednom periodu aktivno piše projekte na temu reforme javne uprave i borbe protiv korupcije i poziva nevladine orgaizacije iz Brčkog da se uključe u izgradnju pravednijeg i socijalno odgovornijeg društva.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime