Svako dijete je važno i ima pravo na obrazovanje: Povežimo se da spriječimo napuštanje školovanja!

Pripremna faza za provođenje projekta “Povežimo se da spriječimo napuštanje školovanja” u Brčko Distriktu približava se kraju i početak implementacije je planiran za posljednju sedmicu februara 2019.

Cilj projekta je identifikovati učenike koji spadaju u rizične grupe i uspostaviti pedagoško – instruktivni rad sa njima kroz uključivanje više institucija u rješavanje problema napuštanja osnovnog školovanja.

Projekat “Povežimo se da spriječimo napuštanje školovanja” se realizuje u okviru projekta “BRIGHT4ALL– Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini”, koji finansira Evropska unija, a realizuje Save the Children u partnerstvu sa organizacijama Omladinski centar “Vermont” Brčko Distrikt BiH i “Žene sa Une”, Bihać, Udruženje građana “Demos” Brčko distrikt BiH.

- Reklama -

Za potrebe projekta biće kreirana jedinstvena baza podataka svih učenika koji pohađaju osnovno obrazovanje sa ključnim parametrima na osnovu kojih će se prepoznati učenici u rizičnim grupama. Planirano je da se kroz intranet (zatvorenu mrežu) uvežu podaci svih osnovnih škole u Brčko distriktu BiH, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, Policije i Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje u okviru Odjeljenja za obrazovanje.

“Škole imaju svoje baze podataka, ali ne postoji veza među njima. Nama ne znači mnogo ako Odjeljenje za obrazovanje ili škole imaju svoju bazu podataka. Bitno je da te podatke mogu, preko ključnih pokazatelja, da podijele sa centrom za socijalni rad, policijom ili centrom za mentalno zdravlje. Plan je da sve institucije koje se bave djecom budu uključene u projekat” – kazao je Božidar Jović, predsjednik Udruženja “Demos”.

Iz “Demosa” dodaju da će ovi podaci biti u potpunosti zaštićeni, te da će samo Centar za socijalni rad i Odjeljenje za obrazovanje imati pristup svim informacijama koje prikupljaju škole, a ostali učesnici prema svojim ciljnim grupama.

“Na primjer, Prva osnovna škola će imati samo uvid u podatke o učenicima iz svoje škole. Takođe, ovim projektom će Pododjeljenje za predškolsko i osnovno obrazovanje imati mogućnost upoređivanja broja učenika koji pohađaju prvi razred sa podacima iz matične službe o učenicima koji su obavezni da u određenoj godini upišu prvi razred osnovne škole na osnovu podataka o datumu rođenja i godištu. Upoređivanjem, doći će se do podataka koja djeca nisu upisala prvi razred, a zatim alarmirati nadležne službe da se utvrdi razlog nepohađanja škole“, kazao je Jović.

Jović dodaje i to da je procjena da u Brčko Distriktu pet odsto djece nije nikada krenulo ili je napustilo osnovnu školu, dok je ta stopa u srednjim školama još veća. Najranjivija kategorija među djecom koja se ne školuju ili prekidaju školovanje u ranijem školskom uzrastu su romska djeca i djeca iz ruralnih područja, djeca s poteškoćama u razvoju, socijalno ugrožena i djeca iz disfunkcionalnih porodica.

Nosioci projekta uskoro će posjetiti sve osnovne škole na teritoriji Distrikta da bi saradnike upoznali sa ciljevima i planovima u kreiranju jedinstvene baze podataka o učenicima koji napuštaju ili uopšte ne pohađaju osnovno obrazovanje. Ukupna vrijednost projekta “Povežimo se da spriječimo napuštanje školovanja” je 47.815,00 KM od čega je UG “Demos” izdvojilo 8.703,00 KM, dok ostatak projekta finansira Evropska unija.

Povežimo se da spriječimo napuštanje školovanja!

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime