spot_img
spot_img

Сутра засједа Скупштина: Ово је дневни ред

spot_img
spot_img

Скупштина Брчко дистрикта одржаће 19. октобра 2022. године (сриједа) 31. редовну сједницу.

За сједницу је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. РЕДОВНЕ И 10. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање

4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање

5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање

6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ – прво читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)

7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ДИРЕКЦИЈИ ЗА ФИНАНСИЈЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)

8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНОЈ ИМОВИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика ХДЗ-а, СДА и СНСД-а)

9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОВЛАЧЕЊУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПЧЕЛАРСТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ИЗ СКУПШТИНСКЕ ПРОЦЕДУРЕ – извјестилац предсједник Скупштине

10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ ИЗБОРА ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Комисија за избор и именовање и мандатно-имунитетска комисија

11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац предсједник Скупштине

12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник

13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник

14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ О КРЕДИТУ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И РАЗВОЈНЕ БАНКЕ САВЈЕТА ЕВРОПЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ЗАТВАРАЊА КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА – ЛД 1789 (2013) – (ЦЕБ II) – извјестилац градоначелник

15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА И ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ГОРЊИ РАХИЋ – извјестилац градоначелник

16. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ЈУРЕ КАШТЕЛАНА У МЗ ДОЊИ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник

17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ПУТА У МЗ ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник

18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА У СТАМБЕНОМ НАСЕЉУ БРЕЗИК – извјестилац градоначелник

19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ПУТА У МЗ РАЖЉЕВО – извјестилац градоначелник

20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –

ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА УЛИЦЕ У МЗ КОЛОБАРА – извјестилац градоначелник

21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ ОБОРИНСКОГ КАНАЛА У МЗ БРКА – извјестилац градоначелник

22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ДИЈЕЛА ПУТА У МЗ БРЕЗОВО ПОЉЕ – извјестилац градоначелник

23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У МЗ ШАТОРОВИЋИ – извјестилац градоначелник

24. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА У УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ЋОСЕТИ – извјестилац градоначелник

25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ – извјестилац градоначелник

26. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЈЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор

27. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗНОСУ НАКНАДЕ ЗА АНГАЖМАН ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДЈЕЛУ И УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор

28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор

29. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА. 2022. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор

30. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор

31. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА НА ДАН 31. 12. 2021. ГОДИНЕ ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац главни ревизор

32. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ НА ДАН 31. 12. 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

33. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

34. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЈЕГЛИЦЕ И СТАМБЕНА ПИТАЊА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

35. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБАВЉАЊУ ЉЕКАРСКЕ ДУЖНОСТИ ДР ЗОРАНА ТОШИЋА (предлог посланика Зорана Кокановића) – извјестилац директор ЈЗУ

36. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА ЗОРАНА КОКАНОВИЋА ВЕЗАНО ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ДИРЕКТОРА ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ – извјестилац директор ЈЗУ

37. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАПЛАТИ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЦЕНТРУ ГРАДА (предлог посланика Боре Ристића) – извјестилац градоначелник

38. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА РУКОВОДЕЋИХ СЛУЖБЕНИКА ПО НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ У ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ (предлог посланика Адмира Мујкановића) – извјестилац директор ЈП

39. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА МИЛИЈАНЕ СИМИЋ ВЕЗАНО ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О СУКОБУ ИНТЕРЕСА – извјестилац предсједник Комисије

40. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С ПОСЛАНИЧКИМ ПИТАЊЕМ ПОСЛАНИКА СРЂАНА БЛАЖИЋА ВЕЗАНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА еБеба – извјестилац градоначелник

41. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА НОРМАТИВНО РЕГУЛИСАЊЕ КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ РОМОБИЛА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ (предлог посланика Милијане Симић и Абдулаха Иљазовића)

42. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИНИЦИЈАТИВА О УСПОСТАВЉАЊУ ХОСПИСА (предлог посланика Халила Љуце)

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img