spot_img
spot_img

Сутра засједа Скупштина: Ово је дневни ред

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Скупштина Брчко дистрикта сутра ће с почетком у 10 часова одржати наставак 32. редовне сједнице. По њеном завршетку одржаће се 33. редовна сједница чији дневни ред доносимо.

1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

2. ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

3. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА У ОРГАНИМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

5. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У СКУПШТИНИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ, ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ И КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ИНСТИТУЦИЈА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

6. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЛИЦИЈИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

7. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУЂУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

8. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

9. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА ПРАВОБРАНИОЦА И ЗАМЈЕНИКА ПРАВОБРАНИОЦА У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

10. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ – прво читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

11. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – друго читање

12. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВЛАСНИШТВУ И ДРУГИМ СТВАРНИМ ПРАВИМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање

13. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УДРУЖЕЊИМА И ФОНДАЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање

14. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПОРТУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – друго читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

15. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЛУКА БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – друго читање (предлог клубова посланика СНСД-а, СДА и ХДЗ-а)

16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА БУЏЕТА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац градоначелник

17. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОГОДБЕ У СВРХУ ПРЕНОСА ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА МЕЏЛИС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРЧКО ЗА ПОТРЕБЕ МЕЗАРЈА – извјестилац градоначелник

18. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПУТЕМ СПЕЦИЈАЛНЕ ПОГОДБЕ У СВРХУ ПРЕНОСА ПРАВА ВЛАСНИШТВА НА СРПСКО ПРАВОСЛАВНО АРХИЈЕРЕЈСКО НАМЈЕСНИШТВО БРЧАНСКО У БРЧКОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРОБЉА – извјестилац градоначелник

19. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – ИЗГРАДЊА ПУТА У МЗ ГОРЊИ РАХИЋ – извјестилац градоначелник

20. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА – ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА МУСЕ ЋАЗИМА ЋАТИЋА, ФРА ШИМУНА ФИЛИПОВИЋА, СУЉЕ КАХРИМАНА И УЛИЦЕ ПРЕМА РОСУЉАМА – извјестилац градоначелник

21. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА МУЈКИЋИ II У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ – извјестилац градоначелник

22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ БРЧКО ДИСТРИКТА ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА „ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ БРЧКО“ – извјестилац градоначелник

23. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 2020–2024. ГОДИНА – извјестилац градоначелник

24. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЈЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ – извјестилац Управни одбор

25. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор

26. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „ЛУКА БРЧКО“ ДОО БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ – извјестилац Управни одбор

27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор

28. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНО-ГАРАНТНОГ ФОНДА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2023. ГОДИНУ – извјестилац Управни одбор

29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

31. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

32. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА „РАДИО БРЧКО“ БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ – извјестилац главни ревизор

 

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img