Skupština: Usvojena Odluka o privremenom finansiranju

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je u utorak, 18. decembra 2018. godine, na 38. redovnoj sjednici Odluku o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH od 1. januara do 31. marta 2019. godine u iznosu od 48.452.658,88 KM. 

Donesena je i Odluka o usvajanju amandmana na budžet Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, kao i Odluka o visini stope poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH za 2019. godinu, koja će kao i ranijih godina iznositi 0,05 odsto na poresku osnovicu. Osim ovih donesene su i odluke o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH za izgradnju puteva i ulica.

Skupština je donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju, a razmatran je i u prvom čitanju usvojen Nacrt zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH. Data je saglasnost na poslovne planove JP „Luka Brčko“ i „Radio Brčko“ za 2019. godinu, a razmatrano je i više izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta.

- Reklama -

Prethodno su poslanici u nastavku 37. redovne sjednice donijeli Odluku o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za 2017. godinu. Izgradnja javnih objekata za potrebe zdravstva i ostali prioriteti koje definiše Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge utvrđeni su ovom odlukom kao prioritet zdravstva Brčko distrikta BiH. Odlukom je takođe data saglasnost da se prioriteti u zdravstvu finansiraju iz sredstava ostvarenog viška prihoda nad rashodima Fonda u 2017. godini. S ciljem realizacije ove odluke Fond zdravstvenog osiguranja obavezan je da na Jedinstveni račun Trezora uplati sredstva u iznosu od 4.000.000,00 KM, a Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge je zaduženo da ova sredstva u iznosu od 2.000.000,00 koristi za izgradnju javnih objekata za potrebe zdravstva i isto toliko za ostale utvrđene prioritete. JZU “Zdravstveni centar Brčko“ zadužena je da do 31. decembra 2018. godine Fondu zdravstvenog osiguranja izvrši povraćaj sredstava u iznosu od 1.200.000,00 KM koja su ranije planirana za informatizaciju zdravstvenog sistema.

U nastavku 37. redovne sjednice Skupština je usvojila Izvještaj o finansijskom poslovanju JP “Putevi Brčko“ za prvih šest mjeseci ove godine kao i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Skupštine Brčko distrikta BiH.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime