Skupština raspravljala o grantovima NVO

Tokom prijepodnevnog zasjedanja Skupština Brčko distrikta BiH završila je danas 17. redovnu sjednicu, započetu 11. oktobra.

Nakon poslaničkih pitanja i odgovora usvojen je Zakon o izmjenama Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Brčko distriktu BiH u drugom čitanju nije dobio potrebnu većinu. Protiv usvajanja glasalo je šesnaest poslanika, sedam je bilo za usvajanje zakona dok su tri poslanika bila uzdržana.

- Reklama -

Skupština je dala saglasnost na Odluku o sadržaju liste lijekova koji nisu na esencijalnoj listi lijekova za potrebe korisnika stalne osnovne novčane pomoći, kao i saglasnost na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste lijekova za osiguranike Brčko distrikta BiH, korisnike stalne osnovne novčane pomoći.

Na 17. redovnoj sjednici usvojena je i Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci ove godine.

Poslanici su razmatrali i informaciju – pismo s preporukom Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH koja se odnosila na grantove, a u kojoj stoji da je iz budžeta za 2017. godinu za tu svrhu izdvojeno oko 80 miliona KM što je trećina ukupnog budžeta.

– Pismo je rezultat postupanja u skladu s nadležnostima prema kojima je Pravobranilaštvo dužno da prati i proučava stanje i probleme, izvještava nadležne institucije i predlaže mjere radi suzbijanja štete po imovinu i finansijske interese Distrikta – rekla je Ilinka Gavrić, glavni pravobranilac Brčko distrikta BiH. Ona je pojasnila da se preporuke sastoje u tome da se pokuša pronaći način redukovanja sredstava grantova koja se daju pojedincima, neprofitnim organizacijama, javnim i privatnim preduzećima.

– Naša preporuka je da se vidi da li je moguće izdvajanja za grantove smanjiti, odnosno odrediti procentualni iznos izdvajanja za grantove – rekla je Gavrićeva. Ona je precizirala da veći dio grantova ima zakonski osnov ali da postoje i izdvajanja koja nisu propisana zakonima.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da cijeni postupak Pravobranilaštva da ukaže na potrebu promjene kreiranja budžeta i izrade novih kontnih planova u Direkciji za finansije kao i da se zakonski definišu oblasti koje sada nisu zakonski definisane.

– To omogućava da se grantovi daju bez jasnih procedura. Takvih grantova imamo u Vladi i Skupštini, kao i mogućnost da se prilikom kreiranja budžeta neselektivno i bez posebnih kriterijuma udruženjima dodjeljuju enormni iznosi koji im realno nisu potrebni i koje teško mogu pravdati. Veoma je važno da sliku potencijalnih koruptivnih aktivnosti, ako ih ima, otklonimo od sebe tako što ćemo izmijeniti postojeće i donijeti nedostajuće propise – rekao je predsjednik Kadrić.

Grantovi će biti tema i jedne od narednih sjednica kada nakon razmatranja u Vladi u Skupštinu dođe informacija koju je o izdvajanjima za grantove pripremila Direkcija za finansije.

 

 

 

 

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime