Skupština potvrdila: Kladje nova lokacija centra za upravljanjem otpadom

Poslanici Skupštine usvojili su na jučerašnjoj sjednici Zaključak o prihvatanju lokacije „Kladje“ k. o. Donji Rahić kao konačnu lokaciju za izgradnju centra za upravljanje otpadom, a na osnovu studije koju je predložio „Dvokut Pro“

Sarajevo i usvojene Strategije za zaštitu životne sredine Brčko distrikta BiH. Zaključkom je precizirano da će Vlada i Skupština usvojiti mjere za olakšice i stimulaciju za stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini budućeg centra za upravljanje otpadom. Odjeljenju za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH data je saglasnost da pristupi proceduri nabavke usluge privremenog odlaganja miješanog komunalnog otpada van teritorije Brčko distrikta. Odvoz komunalnog otpada iz Brčko distrikta imaće privremeni karakter i trajaće do izgradnje i stavljanja u upotrebu centra za upravljanje otpadom. Sredstva za odlaganje komunalnog otpada biće obezbijeđena u budžetima, a visina potrebnih sredstava biće usklađena sa tržišnim uslovima za period ne duži od pet godina. Odjeljenju za komunalne poslove odobreno je da sredstvima koja su izdvojena u budžetu za 2018. godinu za rješavanje deponovanja smeća nabavi mobilnu pretovarnu stanicu i drugu opremu koja će biti predata na upotrebu JP „Komunalno Brčko“, kao i da se u najkraćem mogućem roku obezbijedi privremeno postavljanje mobilne pretovarne stanice na lokaciji postojeće nesanitarne deponije.

(nula49.com)

- Reklama -

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime