spot_img
spot_img

Саопштење Инспектората Брчко дистрикта: Ово су нове одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

С циљем превентивног дјеловања, а у складу с одредбом члана 6 Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, број: 24/08, 25/08, 20/13, 16/18, 8/19, 11/20 и 24/20), обавјештавамо правна и физичка лица на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине да је Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 68. редовној сједници, одржаној 14. 10. 2020. године усвојила Закон о заштити становништва од заразних болести Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Између осталога, овим законом прописује се систем заштите становништва од заразних болести, мјере које се обавезно спроводе ради спречавања и сузбијања, елиминације и ерадикације заразних болести, права и обавезе органа и институција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, здравствених установа, правних и физичких лица и предузетника у поступку спровођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, као и друга питања од значаја за заштиту становништва од заразних болести на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Такође, овим законом прописане су и санкције за кршење одредби Закона о заштити становништва од заразних болести Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Новчане казне се могу изрећи:

– здравственој установи (од 1.000 КМ до 10.000 КМ),

– одговорном лицу у здравственој установи (200 КМ до 2.000 КМ),

– здравственом раднику ако не пријави заразну болест или стање које подлијеже обавезном пријављивању и не предузима мјере за спречавање и сузбијање заразних болести повезаних с пружањем услуга здравствене заштите (од 100 КМ до 1.000 КМ),

– правном лицу које обавља пословну дјелатност (од 1.000 КМ до 10.000 КМ),

– одговорном лицу у правном лицу (од 200 КМ до 2.000 КМ),

– предузетнику (од 200 КМ до 1.500 КМ),

– ветеринарској организацији која не обавијести здравствену установу о појави зооноза у складу с посебним прописом (1.000 КМ до 10.000 КМ),

– одговорном лицу у ветеринарској организацији које не обавијести здравствену установу о појави зооноза у складу с посебним прописом (од 200 КМ до 2.000 КМ),

– предузетнику који обавља ветеринарску дјелатност и који не обавијести здравствену установу о појави зооноза у складу с посебним прописом (200 КМ до 1.500 КМ),

– физичком лицу (од 100 КМ до 1.000 КМ).

Овом приликом посебно наглашавамо да здравствена установа и одговорно лице у здравственој установи могу бити кажњени, поред осталога, ако не пријаве заразну болест или стање које подлијеже обавезном пријављивању, не спроводе посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести, као и ако не спроводе мјере за спречавање и сузбијање заразних болести одређене подзаконским актима.

Правно лице које обавља пословну дјелатност, одговорно лице у правном лицу, као и предузетник могу бити кажњени, поред осталога, ако не обезбиједе санитарне прегледе запослених лица, не обаве контролу коришћења прописане заштитне опреме, те ако не спроводе мјере за спречавање и сузбијање заразних болести.

Физичко лице може бити кажњено, поред осталога, ако одбије да се изолује, хоспитализује и лијечи од заразне болести, одбије да се вакцинише против хепатитиса Б, одбије да се стави под здравствени надзор, не користи прописану заштитну опрему.

Новчаном казном може бити кажњен родитељ, односно старатељ дјетета ако одбије вакцинацију дјетета вакцином из програма обавезне систематске имунизације.

Уколико се превентивним дјеловањем не постигне сврха, надлежна инспекција ће предузимати мјере и радње у складу с прописаним овлашћењима, а након што Закон о заштити становништва од заразних болести Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ступи на снагу.

 

Инспекторат Брчко дистрикта Босне и Херцеговине

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img