spot_img
spot_img

Sanacija klizišta prioritet u Distriktu

spot_img
spot_img

Jedno od prioritetnih pitanja na području Brčko distrikta je rješavanje problema sa klizištima, a među opasnijima je, pokazuje struka, klizište na izletištu Ficibajer.

Magistar geologije, Vanja Piperac iz Brčkog, koja je u ovoj oblasti bila angažovana tokom katastrofalnih poplava 2014. godine, smatra da bilo kakve padavine u budućem periodu mogu znatno uticati na pokretanje ovog klizišta.

“Ne želim da izazivam strah i paniku, ali mislim da bi klizište na Ficibajeru bilo veoma rizično za ljude i objekte na ovom području ukoliko bi se, ne daj Bože, desilo da vodostaj rijeke Save dostigne nivo sličan onom iz 2014. godine. Tada bi se, usljed naglog povlačenja vode, pojavili veoma ozbiljni problemi”, rekla je Piperac.

Iako svjesna opasnosti od klizišta u Distriktu, jedini stručnjak iz ove oblasti u Brčkom, Vanja Piperac, optimistična je u pogledu njihove uspješne sanacije i to na način da se, prije svega, u cijeli posao uključi struka, zatim izradi dobar projekat, te izaberu kvalitetni istraživači i izvođači radova.

“Sve se može riješiti uz malo novca ako se preventivno djeluje. Po mojoj procjeni, u sanaciju klizišta srednje veličine potrebno je uložiti nekoliko desetina hiljada maraka”, smatra Piperac.

Prema njenim riječima, dva su načina sanacije klizišta.

U slučaju onih sa površinskim klizanjem koji ne ugrožavaju stambene objekte, potrebno je napraviti drenažne kanale otvorene sa materijalom dobrih filtracionih karakteristika koji će, iz tijela klizišta, “pokupiti” vodu i svesti je u najbliži potok ili riječicu.

Drugi tip sanacije klizišta je u slučaju onih sa većim površinama i dubinama gdje treba pristupiti na istraživački način.

“Obavezna je izrada geomehaničkog elaborata sa minimalno dva geotehnička profila što podrazumijeva najmanje četiri bušotine promjera od šest metara pa nadalje. Time se može ustanoviti položaj klizne ravni po kojoj klizi površinski odnosno rastresiti sloj zemlje, a čime se dolazi do rješavanja problema sa ovakvom vrstom klizišta”, pojasnila je magistar Vanja Piperac.

Na području Brčko distrikta regostrovano je 130 klizišta među kojima je, u podmajevičkom dijelu, petnaestak većih od 10.000 kvadratnih metara, a nalaze se u Gornjoj Skakavi, Rašljanima, kod potoka Blizna u Breziku i na drugim područjima.

 

 

(radiobrcko.ba)

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img