Prvih 100 dana rada Vlada Brčko distrikta

Prvih stotinu dana rada Vlada Brčko distrikta posvetila je formiranju novog Odeljenja za evropske integracije i rešavanju gorućih problema kao i donošenja budžeta za 2017. godinu.

To je u intervju za „EuroBlic“ rekao Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta, koji je istakao i da je od prethodne vlasti nasledio posao kreiranja i donošenja najvažnijeg dokumenta za zajednicu.

- Reklama -

– U proceduru smo uputili i izmene Zakona o budžetu koje bi ograničile trajanje privremenog finansiranja zajednice do 31. marta. Rešenje koje smo imali kroz neograničeno privremeno finansranje, koje je na neki način iznuđeno, nije bilo dobro i nije ostavljalo prostor za planski razvoj Distrikta. Dao sam sebi zadatak da pokušamo afirmisati princip vladavine prava, da radimo na izmenama zakona koje će obezbediti dosledno poštivanje propisa na području Distrikta i to na ovaj način pokušavamo i da ostvarimo.

Zadatak koji je Vlada sebi postavila je i podizanje privredne aktivnosti u Brčkom. Šta je Vlada uradila na tom planu?

-To nije moguće uraditi bez donošenja novih i izmena postojećih zakona. Pripremili smo nacrt zakona o poslovnim zonama, rade se i izmene Zakona o upravljanju javnom imovinom koji bi omogućio lakše raspolaganje imovinom u funkciji razvoja. Sve su to aktivnosti koje se možda i ne vide ali su tražile značajano angažovanje članova Vlade i mislim da smo na tom polju pokazali dosta uspeha.

Kojim ste se još problemima bavili u proteklih 100 dana?

-Moram reći da sam dosta vremena potrošio na kontakte sa građanima i različitim udruženjima građana. Imao sam preko 300 takvih kontakata što pokazuje da sistem ne funcioniše dovoljno dobro i da to moramo menjati.

Šta građani navode kao najveći problem u Distriktu?

– Zapošljavanje. Građani žele više posla, nova radna mesta i to je prvi zadatak ove vlasti, a njena uspešnost će se meriti brojem novih radnih mesta. Pored  izmena postojećih i donošenja posebnih zakona koji će omogućiti pojačanu privrednu aktivnost, obezbedili smo sredstva za formiranje Razvojne agencije, jer smo uočili da je to segment koji nam nedostaje radi promovisanja pogodnosti koje Distrikt ima u odnosu na okruženje. One se ne sastoje samo u povoljnom geografskom položaju već i u stimulativnom pravnom statusu i činjenici da ima zakonodavnu nadležnosti i u prilici je da kreira zakonska rešenja prema vlastitim potrebama.

Da li problemi među strankama utiču na rad Vlade Brčko distrikta?

-Problema unutar Vlade nema. Oni postoje na nivou predstavnika političkih partija koje usaglašavaju pitanja koja dolaze pred Vladu ili Skupštinu. Vlada treba da radi svoj posao i da o pitanjima koja su na dnevnom redu glasa. Sve drugo usporava rad Vlade. Smatram da je tu ključ unapređenja funkcionisanja vlasti u Distriktu, a time i ukupnih političkih i ekonomskih prilika.

Kakav je odnos Vlade i skupštinske većine?

– Brčko distrikt je možda jedina multietnička sredina u BiH u kojoj u svim strukturama vlasti učestvuju predstavnici Srba, Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda. To nameće potrebu dodatnog usaglašavanja pitanja koja dolaze pred Vladu i Skupštinu. Zato Vlada mora da bude samostalnija u svom radu, a da Skupština ima isključivo nadzornu funkciju nad njenim radom. Smatram da je to recept koji može obezbediti brzo i efikasno donošenje odluka od čega zavisi realizacija ciljeva koje smo postavili.

 

 

 

(blic.rs)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime