Prvi i drugi januar neradni: Inspekcija najavila pojačane kontrole - nula49.com
spot_img
spot_img

Prvi i drugi januar neradni: Inspekcija najavila pojačane kontrole

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Inspektorat Brčko distrikta BiH obavještava poslovnu zajednicu i javnost Brčko distrikta da će Inspekcija rada 1. i 2. januara 2024. godine vršiti inspekcijski nadzor nad poštovanjem odredaba Zakona o praznicima Brčko distrikta BiH.

Imenovanim zakonom je predviđeno da je praznik Brčko distrikta BiH Nova godina koja se slavi 1. i 2. januara i da sve institucije Brčko distrikta BiH, preduzeća, preduzetnici i druga pravna lica neće raditi tokom praznika Distrikta. U dane praznika na području Distrikta mogu da rade subjekti koji: obavljaju djelatnost pružanja medicinskih, zdravstvenih i veterinarskih usluga; obavljaju djelatnost pružanja apotekarskih usluga, pri čemu poslovni subjekti koji u svom sastavu imaju više poslovnih jedinica (apoteka) određuju dežurstvo samo jedne poslovne jedinice; obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, pri čemu poslovni subjekti koji u svom sastavu imaju više poslovnih jedinica (pekara) određuju dežurstvo samo jedne poslovne jedinice; obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima (benzinske pumpe); obavljaju komunalne djelatnosti i djelatnosti prevoza putnika; se bave djelatnostima čija priroda zahtjeva neprekidan rad u vremenu koje je neophodno za obavljanje tog rada i obavljaju ugostiteljsku djelatnost.

Osim pomenutih subjekata drugog dana praznika mogu da rade i svi maloprodajni objekti i uslužne radnje u vremenu od 07.00 do 14.00 sati.

Za nepoštovanje odredaba Zakona o praznicima Brčko distrikta BiH novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 4.000 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik a novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img