Prosječna neto plata u Brčkom 838 KM

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna neto plata u Brčko distriktu krajem 2016. godine iznosila je 838 konvertibilnih maraka, za svega osamnaest maraka više u odnosu na 2015. godinu. U komparaciji sa entitetima, prosječna neto plata u FBiH bila je najveća i iznosila je 861 marku, dok je u RS-u najmanja i iznosila je 836 maraka.

Senija Fačić, šefica Statističke kancelarije Brčko distrikta izjavila je da je u 2016. godini u Distriktu evidentirano 16.791 zaposlenih, a čak 11.837 nezaposlenih osoba. Posmatrano na godišnjem nivou, zabilježen je prosječan rast cijena u odjeljcima Alkoholnih pića i duvana za 4,1 posto, Stanovanja i režijskih izdataka za 1,1 posto, Prijevoza za 5,7 posto, te Komunikacija za 2,2 posto. Prosječan pad cijena neznanto je zabilježen u odjeljcima Hrana i bezalkoholna pića, te Odjeće i obuće.

Statistička kancelarija Brčko distrikta trenutno obrađuje završne račune za 2016. godinu koje je primila Direkcija za finansije, a u toku je i sprovođenje anketnog istraživanja o obrazovanju odraslih. Ovom prilikom Fačić poziva odabrana domaćinstva da pruže akreditiranim anketarima odgovore, kako bi uticali na ispravnost i kvalitet podataka.

 

 

 

(radiobrcko.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime