Prosječna neto plata u Brčko distriktu iznosti 833 KM

Prosječna neto plata u distriktu Brčko iznosi 833 KM i u odnosu na 2014. godinu povećana je za 19 KM, objavljeno je u Biltenu statističkih podataka Brčko distrikta.

Ovakav porast plate neće se znatno pozitivno odraziti na kućne budžete naših zaposlenika, s obzirom da su i troškovi života rastu iz dana u dan.

- Reklama -

Zahvaljujući tome, kada visinu neto plate u Brčko distriktu uporedimo sa entitetima, u junu ove godine, bila je za dvije marke veća nego u Republici Srpskoj, a za 31 KM manja nego u Federaciji BiH.

Za razliku od ranijih godina, trenutno najviše zarađuju zaposleni u djelatnostima zdravstvene i socijalne zaštite sa prosječnom neto platom od 1.340 KM, zatim u obrazovanju, javnoj upravi i odbrani, finansijskom sektoru, te komunalnom preduzeću. Najmanju neto platu imaju zaposlenici iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, te u građevinarstvu.

Kada je riječ o zaposlenosti u Distriktu, stanje se izmijenilo u posljednje četiri godine. Tako je, u poređenju s prosječnim brojem zaposlenih u 2014. godini od 16.332, u 2017. godini taj broj porastao za 912, a pohvalna je i činjenica da se broj nezaposlenih, za isti period, smanjio za 1.035.

Kao i predhodnih godina, i ove godine najveći je broj zaposlenih osoba u pravnim licima, dok je u samostalnim poduzetnicima taj broj znatno manji.

Na aktivnoj evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta najviše je VKV i KV radnika, a najmanje onih sa višom stručnom spremom.

 

 

 

(radiobrcko.ba)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime