„Prijateljstvo bez granica“ između Brčko distrikta BiH i Vinkovaca

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Esed Kadrić posjetio je, zajedno sa zamjenikom gradonačelnika Antom Domićem, glavnim koordinatorom Vlade Željkom Antićem i saradnicima iz Vlade Brčko distrikta BiH, gradsku upravu u Vinkovcima gdje je održan radni sastanak sa gradonačelnikom Vinkovaca Ivanom Bosančićem, njegovim zamjenikom i saradnicima.

Predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH su na ovom susretu imali priliku da se upoznaju sa izazovima koji se pojavljuju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji te implementacijom projekata finansiranih od EU.

„Mi smo početnici u tom poslu i iskustvo koje ima gradska uprava u Vinkovcima i Razvojna agencija biće od velike koristi za Brčko distrikt BiH. Mi ćemo ovu saradnju institucionalizovati i stvoriti preduslove da dođe do zajedničkog djelovanja na mnogim drugim projektima i u drugim oblastima, tako da je ovo početak jedne dobre dugoročne saradnje koja će biti od koristi za građane koji žive i u Vinkovcima i u Brčko distriktu BiH“, kazao je Kadrić.

Na radnom sastanku dogovorena je zajednička saradnja kroz evropski projekat nazvan „Prijateljstvo bez granica“, a tiče se finansiranja uređenja dijela obdaništa – jaslica u Brčko distriktu BiH čime je učinjen prvi korak za buduću intenzivnu saradnju između Distrikta i grada Vinkovci.

„Krenuli smo sa jednim lijepim evropskim projektom i ubuduće će biti još više projekata pa i jedan memorandum o saradnji kroz koji očekujemo da se naši građani povežu, da učinimo lijepe i konkretne stvari i sa jedne i sa druge strane granice“, izjavio je Bosančić.

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime