Povećanje plata u institucijama Distrikta

Nakon što je u nastavku 43. redovne sjednice održane u ponedjeljak 18. marta Skupština Brčko distrikta BiH usvojila set zakona o platama u institucijama Brčko distrikta Esed Kadrić, predsjednik Skupštine, održao je danas konferenciju za novinare.

On je rekao da je od 2006. godine kada je donesen zakon o platama prošlo trinaest godina i da je u međuvremenu bilo nekoliko pokušaja da se ovaj zakon izmijeni i učini transparentnijim i pravednijim i da je ovaj saziv Skupštine odlučio da preuzme odgovornost na sebe i uz pomoć Komisije za budžet pripremi izmjene ovih zakona. On je podsjetio da su 2006. godine plate umanjene za 10 odsto nakon čega su neke plate vraćane ali da nije bilo sistematskog pristupa i ujednačavanja da za isti ili sličan posao plate budu iste.

– Ovi zakoni tiču se 2.649 ljudi koji rade u institucijama Brčko distrikta BiH. Osnovica za obračun plata od 450 KM sada će iznositi 654,20 KM. Posebna vrijednost je da će najniže plate namještenika biti veće za oko 200 KM, a oko 900 zaposlenih u sistemu obrazovanja imaće nominalno povećanje od 100 KM. Nominalni iznos predstavlja 75 odsto prosječne mjesečne neto plate isplaćene u Brčko distriktu za 2018. godinu, što znači da dolazi do linearnog povećanja plata svim zaposlenim u institucijama Distrikta. Morali smo na nekih pedesetak mjesta intervenisati umanjenjem zbog neopravdanih povećanja u prethodnom periodu i uglavnom se radi o vrlo visokim platama – rekao je predsjednik Kadrić.

- Reklama -

Pojasnio je da će na predlog Direkcije za finansije Skupština svake godine utvrđivati osnovicu prije izrade svakog budžeta vodeći računa o rastu troškova i relevantnim ekonomskim pokazateljima kako bi se došlo do osnovice koja će biti primjerena životnim uslovima u lokalnoj zajednici i mogućnostima budžeta. On je najavio i izmjene Zakona o porezu na dohodak povećanjem neoporezivog dijela sa 300 KM na 450 KM što će se takođe odraziti na primanja.

– Uvodimo konačno minuli rad koji će iznositi 0,3 odsto i obavezaćemo sve druge budžetske korisnike na obračunavanje minulog rada u tom procentu – rekao je predsjednik Kadrić. On je posebno naglasio da nije bilo povećanja plata na najvišim pozicijama – predsjednika Skupštine,

gradonačelnika i članova Vlade i da su značajno smanjena ukupna izdvajanja za plate.

– U predlogu budžeta za 2019. godinu za plate su predviđena 82 miliona KM, a sada to iznosi 78 miliona KM što znači da smo usvajanjem ovih zakona uštedjeli 4 miliona KM što će omogućiti njihovo preusmjeravanje za infrastrukturne ili socijalne programe – rekao je Kadrić. Dodao je da je Stručna služba dobila nalog da hitno ugradi sve amandmane i zakone dostavi organima javne uprave radi izrade detaljnih zahtjeva za plate, kako bi se naredne sedmice budžet Brčko distrikta za 2019. godinu usvajao sa primijenjenim novim zakonima o platama.

Zakoni će stupiti na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH a njihova primjena počeće od 1. jula 2019. godine.

Set zakona o platama koje je Skupština Brčko distrikta BiH usvojila sa oko pedeset amandmana koje je najvećim dijelom uložila Komisija za budžet čine: Zakon o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH, Zakon o platama i naknadama u Policiji Brčko distrikta, Zakon o izmjenama Zakona o hartijama od vrijednosti, Zakon o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta, Zakon o platama i naknadama korisnika budžetskih sredstava u Skupštini, Izbornoj komisiji i Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH, Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Brčko distrikta, Zakon o izmjenama Zakona o poslanicima Skupštine, Zakon o izmjeni Zakona o inspekcijama i Zakon o izmjeni Zakona o Poreskoj upravi.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime