Policija Brčko distrikta zahvaljuje građanima na saradnji i poziva da nastave sa ustupanjem informacija

Policija Brčko distrikta BiH je samo u zadnja 24 sata od građana zaprimila veći broj informacija o dolasku građana iz država ugroženih virusom COVID-19, koji se nisu prijavili nadležnoj zdravstvenoj službi u skladu sa naredbom Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH.

Veći broj prijava građana Policija Brčko distrikta BiH zaprimila je i o kršenju naredbe Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH o zabrani i ograničenju radnog vremena poslovnih subjekata, kojima su u zadnja 24 sata izdata četiri prekršajna naloga.

U Policiji Brčko distrikta BiH zaprimljen je i veći broj prijava građana o sumnji na povećanje cijena, nakon čega su te prijave predate u nadležnost Inspektorata Vlade Brčko distrikta BiH na dalje postupanje.

Policija Brčko distrikta BiH se zbog svega navedenog zahvaljuje svim društveno odgovornim građanima, na dosadašnjoj saradnji proistekloj iz našeg ranije upućenog poziva na saradnju s ciljem preventivnog djelovanja u odnosu na pojavu virusa COVID-19.

“Stoga i ovom prilikom pozivamo sve građane, a posebno zaposlenike Vlade Brčko distrikta BiH i njenih institucija, te nosioce izvršne i zakonodavne vlasti Brčko distrikta BiH i medicinsko osoblje, da svojim primjerom pokažu visok stepen društvene odgovornosti radi sprečavanja mogućih neželjenih posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19”, poručuju iz Policije.

 

 

 

 

 

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime