spot_img
spot_img

Одржана прва редовна сједница новог сазива Владе

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На првој редовној сједници новог сазива Владе Брчко дистрикта БиХ, на приједлог Одјељења за здравство и остале услуге усвојен је Програм утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за јавне фондове Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 31. 3. 2021. године у висини од 2.000.000 КМ.

Сврха Програма утрошка средстава је испуњавање законске обавезе прописане Законом о здравственом осигурању Брчко дистрикта БиХ и Одлуком о поступку пријаве на обавезно здравствено осигурање лица старијих од шездесет пет година. Усвојен је и Програм утрошка средстава за додјелу текућег трансфера за здравство ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикта БиХ за период од 1. 1. до 31. 3. 2021. године у висини од 3.000.000 КМ.

На приједлог Одјељења за јавну безбједност одобрене су смјернице за низ правилника и то: Правилник о активностима и мјерама заштите и спасавања; Правилник о одјећи и ознакама припадника јединица и тимова за заштиту и спасавање; Правилник о врсти и количини опреме и материјално-техничким средствима које користи Штаб за заштиту и спасавање, јединице, тимови и повјереници заштите и спасавања; Правилник о врсти, критеријумима и поступку за додјелу признања и награда у систему заштите и спасавања; Правилник о садржају и начину вођења евиденције обвезника заштите и спасавања и Правилника о начину употребе знака заштите и спасавања за вријеме стања природне и друге несреће.

Чланови Владе примили су к знању Информацију Одјељења за привредни развој, спорт и културу о проблему исплате новчаних средстава удружењима грађана за 2021. годину. Информација је прослијеђена у скупштинску процедуру.

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је разматрала Нацрт закона о измјени Закона о службеницима и намјештеницима у Скупштини Брчко дистрикта БиХ који је предложен од стране посланичког клуба СНСД-а, СДА, ХДЗ-а и ПДП-а, те констатовала да нема примједби на наведени Нацрт закона. Разматран је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ и констатовано је да нема примједби на наведени Нацрт закона, а који је такође предложен од стране посланичког клуба СНСД-а, СДА, ХДЗ-а и ПДП-а.

На данашњој сједници усвојене су измјене Одлуке о именовању чланова Јединице за имплементацију пројекта „Лука Брчко“.

На приједлог Одјељења за образовање усвојене су смјернице за израду сљедећих правилника: Правилник о садржају јавних исправа које издају акредитоване и лиценциране високошколске установе на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; Правилник о начину вођења матичних књига и евиденција о издатим дипломама и додацима диплома; Правилник о измјени и допуни правилника о садржају, поступку уписа и начину вођења регистра високошколских установа на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Правилник о другим начинима образовања ученика у Брчко дистрикту БиХ.

Усвојен је Закључак о давању сагласности на Нацрт правилника о електронском подношењу пореских пријава на приједлог Дирекције за финансије БиХ.

Чланови Владе усвојили су и Приједлог одлуке о давању сагласности на Акциони план за спровођење Стратегије Босне и Херцеговине за спречавање ширења оружја за масовно уништавање на приједлог Одјељења за јавну безбједност те Приједлог закључка о давању сагласности на приједлог оквирног програма извјештавања о спровођењу међународних уговора о људским правима за период 2020–2025. година.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img