Održana 62. redovna sjednica Skupštine: Računi za struju, podsticaji za poljoprivredu, javna preduzeća…

Poslanici Skupštine Brčko distrikta održali su danas 62. redovno zasjedanje na kome su po hitnom postupku usvojene izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine, čime su stvoreni uslovi za održavanje on-lajn sjednica kada to posebne okolnosti zahtijevaju.

Razmatrana je Informacija o aktivnostima Kriznog štaba u vezi sa prevencijom zarazne bolesti virusa korona. Tokom diskusija poslanici su najviše insistirali na potrebi masovnog testiranja građana i preispitivanju naredbi o dužini trajanja karantina i samoizolacije.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Akif Pezerović rekao je da masovno testiranje ne zavisi samo od broja testova nego i od kapaciteta laboratorije u UKC Tuzla gdje se rade analize uzoraka iz Brčko distrikta.

– U postupku je nabavka uređaja za testiranje nakon čega ćemo biti u povoljnijoj situaciji nego sada i krenuti u masovno testiranje. Imali smo i sugestije da Krizni štab u konsultacijama sa strukom razmotri period karantina i samoizolacije od ukupno dvadeset osam (28) dana koji je u entitetima četrnaest (14) dana – rekao je Pezerović.

Uz saglasnost na Odluku o rasporedu viška prihoda nad rashodima JZU „Zdravstveni centar Brčko“, Skupština je podržala i predlog Upravnog odbora ove ustanove da se nagrade svi radnici koji su direktno angažovani u borbi protiv virusa Kovid-19.

– Prihvatili smo predlog Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove s tim da smo zaključili da oni nađu metod i način na koji će predložiti sve one zaposlene koji su dodatno angažovani i izloženi su opasnosti. Zdravstveni radnici zaslužuju dodatni stimulans, a u kom obliku će to biti

predložiće Upravni odbor – rekao je potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović.

Saglasnost poslanika Skupštine dobila je i Odluka o određivanju cijene rada u JP „Luka Brčko“ kao i Pravilnik o platama i drugim naknadama zaposlenih u ovom preduzeću.

Usvojen je Izvještaj o radu Policije Brčko distrikta za 2019. godinu, Izvještaj o ocjeni rada šefa Policije kao i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor šefa i zamjenika šefa Policije u prošloj godini.

Poslanici su dali saglasnost i na više akata JP „Radio Brčko“ i donijeli nekoliko odluka o utvrđivanju javnog interesa.

Pred poslanicima se našla i Informacija o isplati podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Perica Burgić rekao je da nema sredstava za potpunu isplatu podsticaja.

– Nedostajuća sredstva su 1,5 milion KM. Stav Odjeljenja je da se taj iznos rebalansira iz podsticaja za 2020. godinu čime bi se obezbijedila potpuna isplata. Treba donijeti i odgovarajuću odluku o isplati 20 odsto sredstava korisnicima kojima je već isplaćeno 80 odsto podsticaja kako bi korisnici što brže došli do novca – rekao je Burgić.

Razmatrana je i Informacija o načinu obračuna utroška električne energije za mart 2020. godine i mogućnosti korekcije računa. Pomoćnik direktora JP „Komunalno Brčko“ Majezudin Vehabović rekao je da će očitavanje stvarnog stanja na terenu omogućiti da se izvrši poravnanje i otklone eventualne pogreške.

– Zaključeno je da se poravnaju računi za treći i četvrti mjesec, nikako na štetu građana niti JP „Komunalno Brčko“. Građani koji su platili veće račune neće biti oštećeni jer će se sa računima u aprilu oni izravnati u skladu s potrošnjom električne energije – rekao je potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović.

Nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kao i nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona koji regulišu plate i naknade sudija, tužilaca i pravobranilaca odloženi su za narednu sjednicu Skupštine.

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime