Održan nastavak 58. redovne sjednice Vlade

Na četvrtom nastavku 58. redovne sjednice Vlada Brčko distrikta BiH razmatrala je na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanim u fiskalnim dokumentima, konturama, obliku i sadržaju fiskalnog loga.

Usvojen je i zaključak, na osnovu zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH, da se odredi metodologija, način i praćenje trajnog ili privremenog premještaja u organu uprave, te da se krajnje rješenje predloži Vladi na razmatranje. Zamjenik gradonačelnika Brčko distrikta BiH Anto Domić istakao je u izjavi za medije da je do sada bilo određenih nesistematskih postupanja po ovom pitanju kada je riječ o premještanju državnih službenika sa jedne pozicije na drugu te da je Skupština skrenula pažnju administraciji na ovaj problem.

„Mi se spremamo da ovaj problem riješimo na jedan kvalitetan način. Danas smo na sjednici Vlade imali i Program rada Direkcije za finansije. Iako je to Skupština već usvojila i sa nekim zakašnjenjem je stiglo i na sjednicu Vlade, Vlada se upoznala sa zakonodavnim i operativnim planovima kao i programima rada Direkcije za finansije za ovu godinu. Ono što je bila određena zamjerka na sjednici Vlade jeste da se u ovoj godini krene i u procesu izjednačavanja postupanja finansijskih inspektora u njihovom radu jer se skrenula pažnja na nejednako postupanje različitih inspektora. Pošto je zakon jedinstven onda bi trebalo težiti i ka jedinstvenom postupanju”, naglasio je Domić.

- Reklama -

Na današnjoj sjednici odobren je zaključak o davanju saglasnosti na odluku o vrsti i visini naknade za rad Centralnoj popisnoj komisiji, a usvojen je Prijedlog odluke o imenovanju člana Koordinacionog odbora za praćenje sprovođenja trećeg džender Akcionog plana BiH za period 2018–2020. Razmatran je i Izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

„U izvještaju su prezentovane planske aktivnosti, odnosno ono što je Komisija za papire od vrijednosti radila i ono što planira da radi u 2019. godini. Vlada je po ovom izvještaju imala određenih upita u smislu praćenja određenih akcionarskih društava koja su objavljena kao akcionarska društva i sa kojima se može trgovati.

Međutim, neke od tih firmi koje su prikazane nemaju neki ekonomski značaj, a neke od njih su i u stečaju što je otvorilo određena pitanja”, rekao je dr Domić.

Rad po dnevnom redu 58. redovne sjednice biće nastavljen sljedeće sedmice.

(nula49.com)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime