spot_img
spot_img

Од 1. новембра почиње зимско одржавање путева и улица у Брчком

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На основу оквирног споразума са ЈП „Путеви Брчко“, наше предузеће ће током зимског режима одржавања јавних саобраћајница, од 1.11.2021. до 1.4.2022. године бити задужено за проходност путева и улица на територији градске зоне Брчко дистрикта БиХ – од табле до табле Брчко.

У складу са одредбама уговора, предузеће је формирало Штаб зимске службе, усвојило план одржавања улица и путева, као и распоред ангажованог људства и возила. Спремне су и довољне количине посипног материјала, индустријске соли и каменог агрегата, као и специјална возила за чишћење снијега са саобраћајница.

„Осим камиона и трактора са прикључцима, ЈП „Комунално Брчко“ располаже и са мањим машинама, бацачима снијега и малим тракторима, који ће по потреби дјеловати у уским улицама, тротоарима и шеталишној зони. Подсјећамо грађане да се одржавање коловоза врши у складу са приоритетима – први приоритет су магистрални путеви, регионални путеви, главне градске саобраћајнице и пјешачке зоне. Други приоритет су улице другог приоритета, тротоари улица првог и другог приоритета, мостови, парковске стазе и степеништа, јавне паркинг површине као и пјешачке стазе, док су трећи приоритет улице трећег приоритета, прилази објектима мјесних заједница и остале јавне саобраћајне површине“, кажу у Штабу зимске службе ЈП „Комунално Брчко“.

Зона првог приоритета, која се континуирано одржава, у случају падавина мора бити у потпуности очишћена најдуже два часа по престанку падавина. Зона другог приоритета, која се такође одржава непрекидно, мора бити потпуно очишћена у периоду од осам часова од момента престанка сњежних падавина, а зона трећег приоритета мора бити потпуно очишћена у периоду од 24 часа од момента престанка сњежних падавина.

У случају сњежних падавина, у складу са Законом о комуналним дјелатностима Брчко дистрикта БиХ, грађани су дужни да уклоне снијег и лед испред својих кућа, зграда и пословних простора, те леденице са тераса и надстрешница.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img