spot_img
spot_img

О ауто-путу и траси кроз Брчко огласили се из Завода за планирање

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Поводом информација које су пласиране путем локалних и бројних других портала у држави под врло малициозним насловом „Изградњу трасе аутоцесте Сарајево – Београд кочи Брчко дистрикт БиХ“, те изношења низа нетачних информација, Завод за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ, даје сљедеће саопштење:

У текстовима се наводи да је Завод за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ, како је истакао министар Митровић, предложио трасу дужине 54 км, док је ранијом планском документацијом дужина износила 31км, и изнио мишљење да један од кључних проблема у реализацији пута може бити Брчко дистрикт БиХ.

Обзиром да се у неким текстовима истиче и да би предложена траса требала да се ревидује од стране стручњака из ЈП Аутопутеви Републике Српске и ЈП Аутоцесте Федерације или да се тражи друга референтна кућа за пројектовање трасе, чиме се жели сугерисати закључак да Завод није релевантна кућа, што је крајње недобронамјерно, неаргументовано, неодмјерено и малициозно јавно изношење таквог мишљења.

Ради објективног информисања грађана и свих осталих заинтересираних институција и појединаца износимо сљедеће чињенице:

Просторни план на који се позива уважени министар је важећи план „Просторни план Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 2007 – 2017.године“ који представља главни и основни плански документ за Дистрикт. У наведеном Плану траса аутопута Сарајево-Београд није планирана нити на било који други начин третирана како је то изнесено у јавности.

У предметној планској документацији ранијим планом су на простору Брчко дистрикта БиХ дефинисане брза цеста Тузла-Орашје и аутопут у правцу исток – запад Бијељина – Бања Лука.Наведеном трасом ове аутоцесте је планирана градска обилазница која је требала бити дио трасе будуће аутоцесте, са двије траке и једном зауставном траком и свом пратећом опремом и сигнализацијом. Приликом израде пројектне документације, а затим извођења радова, нису испоштовани услови утврђени овим планом, него је обилазница испројектована као градска саобраћајница са раскрсницама у нивоу, а не прикључним петљама, те је и помјерена осовина трасе, чиме нису испоштоване основне планске смјернице, а у смислу трошкова изградње будуће аутоцесте, нанесене и огромне финансијске штете.

По овом Плану Брза цеста Тузла-Орашје кроз Брчко дистрикт БиХ с једним прикључком у близини насеља Брка имала је дужину од око 30км кроз териториј Брчко дистрикта БиХ.

Дио трасе Бијељина – Бања Лука планиран је као аутоцеста са прикључним мјестима на позицијама укрштања са постојећим магистралним и регионалним путевима и то трасом постојеће обилазнице. Дужина наведене трасе на подручју Брчко дистрикта БиХ била је планирана око 33км.

Из наведеног је видљиво да у важећем плану укупна дужина планираних коридора износи око 63км.

Измјеном стратешких докумената и циљева на нивоу ентитета, планирања изградње аутоцесте Сарајево – Београд и помјерањем контакт тачака са Дистриктом, било је неопходно усаглашавање и измјена просторно-планске документације и на подручју Брчко дистрикта БиХ како би се просторно-планска документација усагласила са ентитетима.

На основу тога Влада је предложила Одлуку о измјени и допуни плана, те је Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, дана 10.03.2021.године донијела је Одлуку о приступању изради Измјена и допуна Просторног плана Брчко дистрикту БиХ којом је израда повјерена Заводу за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ.

На основу утврђених смјерница дефинисаних од стране носиоца припреме Градоначелник је именовао интердисциплинарни тим, а Влада је донијела Одлуку о именовању тима за праћење и имплементацију овог пројекта, при чему су као сарадници ангажовани најзначајнији стручњаци у БиХ а и шире из наведених области који су заједно с стручним лицима из Завода за планирање пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ у складу са Законом о просторном планирању и грађењу Брчко дистрикта БиХ, те методологијом израде ове врсте докумената утврдили и анализирали три основне варијанте са пет комбинација подваријанти трасе аутоцесте Сарајево-Београд на подручју Брчко дистрикта БиХ заједно са прикључним трасама које би предметни аутопут везале с аутоцестом према Вукосављу (Бања Луци) и дијелом аутопута у Федерацији БиХ на подручју општине Орашје.

Након истраживања на терену, те на основу потребне документација и подлога студиозно се приступило изради вишекритеријалне анализе, те на максимално професионалан и техничкој струци базиран приступ и дефинисана је оптимална траса аутопута Сарајево-Београд, поштујући од стране ентитета утврђене прикључне тачке на границама Брчко дистрикта БиХ. Уважавајући сугестије и мишљења стручног тима којег је формирала Влада, те сугестија и приједлога од стане представника надлежних Одјељења и јавних предузећа током неколико одржаних презентација, Завод је дана 30.11.2021.године доставио преднацрт Плана носиоцу припреме – Одјељењу за просторно планирање и имовинско-правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ.

Морамо посебно нагласити да предложени дио трасе аутопута Сарајево – Београд на подручју Брчко дистрикта БиХ има дужину од цца 33км, а не 55 км како је то јавности презентирано.

У оквиру процеса дефинисања и предлагања најповољније трасе на исти начин и под истим критеријима дефинисани су и дијелови трасе аутопута на подручју Брчко дистрикта БиХ које ће аутопут Сарајево-Београд на подручју Брчко дистрикта БиХ повезати с западним дијелом Републике Српске у правцу општине Вукосавље на подручју КО Марковић Поље и Федерацијом БиХ у правцу Орашја на подручју КО Крепшић.

Наведена два коридора користе дијелом заједничку трасу у дужини од цца 9км, чиме је са ранијих 63км, дужина свих траса аутоцесте кроз Дистрикт смањена на 54км.

Предметни преднацрт Измјена и допуна Просторног плана 2007-2017.година је верификован и прихваћен од стране носиоца припреме Одјељења за просторно планирање и имовинско-правне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, дана 3.12.2021.године.

У вези навода који говоре о томе да јавна предузећа Аутоцесте Федерације и Аутопутеви Републике Српске треба да ревидују понуђена рјешења, истичемо сљедеће: Закон о просторном планирању и грађењу Брчко дистрикта БиХ, јасно дефинише поступак доношења докумената просторног планирања, и постоје јасно дефинисани кораци доношења закона. Након прихватања нацрта од стране носиоца припреме, План се излаже на јавни увид и организује јавна расправа када сви заинтересирани могу дати своје примједбе и приједлоге.

Завод је свакако отворен да са представницима ентитетских власти и ресорних јавних предузећа разговара и прихвати све стручне сугестије и примједбе, уколико се предложено рјешење може побољшати, а како то и Закон налаже.

На основу свега изреченог, јасно је да су Завод и стручни сарадници и консултанти дали максималан допринос да се утврде најповољније трасе и све то врло транспарентно, одговорно и професионално.

Што се тиче референтности Завода да ради овакав докуменат, истичемо да је у Заводу од октобра стално упослено 13 разнородних инжењера, са неколико магистара и два доктора техничких наука, правници и економисти, сви са вишегодишњим искуством, чиме је оспособљен за израду планске и пројектне документације из оквира своје надлежности, гдје нам је циљ да постанемо једна он најреферентнијих кућа из ове области у Босни и Херцеговини.

Завршетак послова на изради овог плана Завод ће до краја завршити професионално и стручно, уз пуну одговорност према оснивачу и јавности, и да смо увијек на располагању за пружање тачних и релевантних информација., а како се не би доносили погрешни закључци у јавности.

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img