Nove cijene parkinga u Brčkom: Povoljnije cijene

Javno poduzeće “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH obavještava korisnike da je od 2.2.2017.godine stupio na snagu novi cjenovnik usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH  sa značajno povoljnijim cijenama.

“Uvedena je kategorija pretplatne mjesečne karte za ostale korisnike i posjetioce koji nisu stanari u zonama naplate. Za ovu kategoriju dajemo obavještenje da mogu u prostorijama poduzeća-parking servisa kupiti pretplatnu parking kartu u iznosu od 10KM do 30KM u zavisnosti od zone na mjesečnom nivou. Ova cijena je važeća za fizička lica izvan zona stanovanja, za pravna lica te za preduzetnike i ustanove. Izdavanjem pretplatne karte korisniku, Poduzeće se ne obavezuje da za istog osigura kontinuirano slobodno parking mjesto”, stoji u saopštenju JP “Putevi” Brčko.

- Reklama -

Za ostvarenje prava na istu, korisnik treba izmiriti sva prethodna dugovanja i priložiti sljedeće:

a) popunjen zahtjev
b) potvrdu o uplati
c) kopiju saobraćajne/prometne dozvole

Napominjemo da u pogledu prodaje pretplatnih karata za stanare po skupštinskoj odluci krajnji rok za implementaciju je 11.3.2017. godine te da će Preduzeće u martu mjesecu biti u mogućnosti da počne sa prodajom povlaštenih parking karata za stanare o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

Do tada, stanari koji se nalaze tj stanuju na lokacijama gdje se vrši naplata, ukoliko žele mogu već sada kupiti povlaštene pretplatne karte za zonu u kojoj stanuju po novom cjeniku.

Član 27. stav 10. Odluke o načinu organiziranja, upravljanja i korištenja javnih parkirališta u Brčko distriktu BiH definiše dokumentaciju koju je potrebno dostaviti za ostvarivanje prava na kupovinu stanarske pretplatne karte:

a) popunjen zahtjev za izdavanje pretplatne parking karte
b) fotokopiju saobraćajne/prometne dozvole (original na uvid)
c) potvrdu o uplati
d) kućnu listu
e) uvjerenje o prebivalištu/boravištu izdato od strane nadležne institucije ne starije od 6 mjeseci ili dokaz o vlasništvu nekretnine koja se nalazi u predmetnoj zoni (kopija ugovora o kupoprodaji nekretnine ili z.k. izvadak).

JP “Putevi” Brčko poziva stanare koji stanuju na lokacijama gdje se vrši naplata, posjetioce i ostale korisnike da se jave u prostorije Parking Servisa ul. Bosne Srebrene 24 radnim danom od 07:30-16h gdje mogu kupiti povlaštene pretplatne mjesečne, polugodišnje i godišnje karte.

 

 

(brcko.tv)

Ostavi odgovor

Unesti Vaš komentar
Upišite Vaše ime