spot_img
spot_img

Нема санкција ни посљедица: Институције у Брчко дистрикту нису поступиле у складу са 65 закона

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) данас су на конференцији за штампу представили налазе Анализе процеса јавне ревизије у Брчко дистрикту за период од 2015. до 2018. године.

Између осталог, ЦЦИ указали су на неефикасност процеса јавне ревизије, недостатке законодавног оквира, немар ревидираних институција да исправе неправилности као и на потребу за активнији приступ Скупштине и Тужилаштва Брчко дистрикта у цјелокупном процесу.

Наиме, за четири године Канцеларија за ревизију креирала је 110 извјештаја финансијске ревизије од којих је 31 извјештај исказан са позитивним мишљењем, док је за 79 извјештаја исказано мишљење са резервом или негативно мишљење.

За четири године институције са негативним мишљењем и мишљењем са резервом потрошиле су приближно 994 милиона 247 хиљаде КМ јавног новца.

Такође, ревизорски извјештаји показују да у том периоду институције нису поступиле у складу са 65 различитих закона чак 365 пута, и 97 подзаконских аката чак 339 пута.

Највеће неправилности уочене су у процесу јавних набавки, док је Анализом утврђено да су готово све ревидиране институције барем једном поступиле непоштујући Закон о јавним набавкама.

Издваја се да су негативна ревизорска мишљења за три године узастопно добијали Канцеларија за управљање јавном имовином, Одјељење за образовање и Јавно предузеће Радио Брчко док су највећи број нереализованих препорука имали Канцеларија за управљање јавном имовином, Одјељење за образовање, Одјељење за привредни развој, спорт и културу, Канцеларија градоначелника и Одјељење за здравство и остале услуге.

Иако је Канцеларија за ревизију издала 1.687 препорука за отклањање уочених неправилности, институције су реализовале свега 33% препорука, док за неуклањање осталих неправилности нису добиле санкције.

Такође, у 37% случајева институције нису у законском року доставиле нити програм мјера уклањања уочених неправилности.

Тим поводом, ЦЦИ указују су на потребу ефикаснијег процеса јавне ревизије у Брчко дистрикту, који поред одговорности ревидираних институција да исправе неправилности и реализују ревизорске препоруке, захтијева и активнији приступ Скупштине Брчко дистрикта у разматрању ревизорских извјештаја те покренуте истражне радње од стране Тужилаштва.

Наиме, ревизорски извјештаји ће имати ефекта на повећање ефикасности и транспарентности у трошењу јавних средстава, тек уколико органи надлежни за поступање по ревизорским извјештајима проводе одговарајуће мјере, које ће „натјерати“ институције да одговорније троше јавни новац.

ЦЦИ ће се у наредном периоду активно бавити овом проблематиком, настојећи у сарадњи са свим актерима идентификовати простор за унапређење процеса, што би у коначници довело до ефикаснијег трошења јавних средстава. Додатно, јавности је доступан специјализовани веб портал Revizije.info који је фокусиран на тему ревизије, односно контроле утрошка јавног новца и рада јавних установа и предузећа у складу са законом.

Саставни дио портала чини база података о финансијским ревизијама проведеним у БиХ, у посљедње 4 године.

 

Пројекат „Учинковитија јавна ревизија за смањење корупције у Босни и Херцеговини“ проводе Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) уз финансијску подршку Шведске. Пројектом се жели допринијети одговорнијем трошењу буџетских средстава и смањењу корупције у јавним институцијама у БиХ.

 

 

 

 

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img