spot_img
spot_img

Napuštanje obrazovanja – problem koji treba sistemsko rješenje

Published:

spot_img

Save the Children, u saradnji sa partnerskim organizacijama Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća i Omladinski centar „Vermont“ iz Brčkog, objavljuje poziv lokalnim organizacijama civilnog društva da se prijave za dodjelu mini grantova za razvoj, uspostavljanje i promociju inovativnih rješenja za pružanje usluga na nivou lokalnih zajednica za djecu koja su napustila obrazovanje i djecu u riziku od ranog napuštanja školovanja na ciljanim lokacijama.

Očekivani rezultati realizacije malih grantova podrazumijevaju razvoj i provedbu lokalnih servisa podrške koji imaju za cilj prevenciju ranog napuštanja školovanja i integraciju u obrazovanje djece koja su već napustila školu na području Bihaća, Bijeljine i Brčko Distrikta.

Grantovi se dodjeljuju u ukupnoj vrijednosti od 60.000 eura, po 20.000 eura za svako od tri područja – Bihać, Bijeljina i Brčko Distrikt.

Poziv je dostupan na OVOM LINKU.

Ova aktivnost realizira se u okviru projekta „Bright4All – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 350.000 eura.

Cilj projekta je da se utvrde uzroci odustajanja od obrazovanja i pruže podaci o obimu ovog problema u pet ciljanih regija (Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton – FBiH, Prijedor i Bijeljina – RS i Distrikt Brčko BiH), upozori na nedostatak sistemskog pristupa ovom problemu i iniciraju sistemska rješenja za sprečavanje ranog napuštanja školovanja među djecom iz ranjivih grupa.

Tokom 2017. godine, u sklopu projekta je provedeno i istraživanje o razmjerama i uzrocima napuštanja obrazovanja u koje je bilo uključeno 1,229 djece i 128 profesionalaca, s ciljem utvrđivanja osnovnih uzroka ranog napuštanja obrazovanja. Rezultati istraživanja osnov su za dalje planiranje aktivnosti u cilju pružanja podrške svoj djeci u ostvarivanju njihovog osnovnog prava na obrazovanje.

Izvještaj o rezultatima istraživanja dostupan je na LINKU.

 

 

 

 

 

 

(nula49.com)

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img