spot_img
spot_img

Након навода судије Табаковића: Разматран радно-правни статус службеника Основног суда

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На 101. ванредној сједници одржаној дана 09.02.2021. године, на иницијативу предсједника Основног суда Брчко дистрикта БиХ, Правосудна комисија размотрила је радно-правни статус службеника Основног суда Брчко дистрикта БиХ, Вање Оршулић, Марка Вуковића и Бранка Панчића и након што су свеобухватно размотрена релевантна питања, нарочито питање њихове кривичне осуђиваности, утврђено је сљедеће.

Приликом запошљавања службеника Бранка Панчића, када се у обзир узму исправе и подаци који су у том моменту били расположиви, утврђено је да је процедура његовог избора проведена сагласно прописаним правилима.

Међутим, имајући у виду нове чињенице које су недавно сазнате, да је против Бранка Панчића, у вријеме његовог пријема, била потврђена оптужница од стране Окружног суда у Бањалуци, поступајући по праву надзора Правосудна комисија донијела је одлуку да именованом престаје радни однос у Основном суду Брчко дистрикта БиХ, јер у вријеме пријема у радни однос није испуњавао општи услов за запослење који се односи на невођење кривичног поступка.

Што се тиче пријема у радни однос службеника Вање Оршулић, утврђено је да нису повријеђени законски прописи, јер према тим прописима, лице које је раније отпуштено из државне службе може равноправно конкурисати на ново радно мјесто ако је од отпуштања из службе до објаве новог конкурса протекло више од три године, што је био случај приликом запошљавања именоване.

Ни код службеника Марка Вуковића, није утврђена повреда прописа који регулишу његов радно-правни статус, јер изречена казна на коју је исти осуђен, према релевантним одредбама, није такве природе да за посљедицу има престанак радног односа.

Међутим, свјесни утицаја оваквих појава на повјерење грађана у правосудне институције и у циљу заштите њиховог интегритета, Правосудна комисија ће искористити своје законско овлаштење и предстојећем периоду у скупштинску процедуру упутиће приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о службеницима и намјештеницима којим ће се створити правни основ да лица која су осуђивана за одређена кривична дјела не могу бити учесници конкурсних процедура у правосудним институцијама.

Напомињемо да овакву могућност важећи прописи не предвиђају, како у запошљавању у правосудним институцијама, тако и у Влади Брчко дистрикта БиХ и осталим државним институцијама.

Поред тога, Правосудна комисија ће у координацији са свим правосудним институцијама увести и додатне процедуре и механизме који ће убудуће спријечити могућност да одређене чињенице које су релевантне за провођење процедура и доношење одлука, доносиоцима тих одлука остану непознате.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА/ПОРТПАРОЛ
Дејан Ђуровић

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img