spot_img
spot_img

Najavljena tribina o upravljanju otpadom u Brčkom

spot_img
spot_img

U Brčko distriktu BiH svakodnevno se proizvode oko 60 tona otpada. Proizvedeni otpad je do nedavno u cjelosti bivao deponovan na gradskoj deponiji, koja danas služi kao pretovarno mjesto, odakle se otpad odvozi na regionalnu deponiju „Crni vrh“ kod Zvornika.

Iako se otpočet odvoz otpada za Zvornik, i to sa dvije specijalizovane prikolice pojedinačnog kapaciteta oko 17-18 tona, što je svakako pozitivan korak u smjeru promjene u načinu manipulacije otpadom u Brčko distriktu BiH, prostora za napredak u ovoj oblasti svakako ima.

Brčko distrikt BiH se u strateškim dokumentima opredijelio za rješavanje ovog problema gradnjom modernog „Centra za upravljanje otpadom“ na čijoj prostorno planskoj dokumentaciji i projektovanju se trenutno radi, a čija gradnja se očekuje u narednim godinama.

„Klub ljubitelja prirode“Brčko, u sklopu implementacije projekta „Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine“, podržanog od strane Centra za promociju civilnog društva kroz projekat „Misli o prirodi!“, a finansiranog od strane Švedske, u ponedjeljak 31.07.2023.godine u Omladinskom centru organizuje javnu tribinu na temu trenutnog načina upravljanja otpadom u Brčko distriktu BiH.

Na javnoj tribini će biti govora o trenutnom načinu upravljanja otpadom, količinama koje se na dnevnoj osnovi prikupe, sastavu samog otpada, sa akcentom na reciklažni i biorazgradivi otpad, te benefitima razdvajanja-sortiranja otpada koji mogu da, pored pozitivnog efekta na životnu sredinu, dovedu i do višestrukih ušteda. Projekcija mogućih ušteda vidljiva je iz samog sastava otpada koji se na dnevnom nivou deponuje na gradsku deponiju, kao i kroz smanjenje količine otpada koji se odvozi na regionalnu deponiju „Crni vrh“, nižu potrošnju goriva za transport otpada za Zvornik, te manje sredstava za amortizaciju vozila.

Ovim putem sve zainteresovane građane i građanke pozivamo na javnu tribinu, koja će biti organizovana u ponedjeljak 31.07. u Omladinskom centru, sa početkom u 18 časova.

Odgovorno upravljajmo otpadom za zdraviju i čistiju životnu sredinu!

 

 

 

 

spot_img

Povezano

spot_img
spot_img

Poslednje vijesti

spot_img
spot_img