spot_img

Kvalitet vode i zraka u krugu deponije ne odstupa od propisanih vrijednosti

Published:

JP „Komunalno Brčko“ je krajem jula ove godine provelo monitoring kvaliteta vode rijeke Save uzvodno i nizvodno od deponije komunalnog otpada i ispitivanje kvaliteta zraka na rubnim dijelovima deponije komunalnog otpada.

U tu svrhu je bio angažovan Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac, koji je izvršio mjerenje zagađujućih materija zraka i uzorkovanje procjednih otpadnih voda iz deponije na recipijentu rijeci Savi.

Mjerenje zagađujućih materija zraka (dušikov oksid, lebdeće čestice, amonijak, vodonik sulfid, metan, kobalt, ugljen dioksid) izvršeno je u skladu sa Pravilnikom o graničnim i ciljanim vrijednostima kvaliteta zraka, pragovima informiranja i uzbune Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik“ Brčko distrikta BiH br.18/11). Mjerenje je vršeno na dva mjerna mjesta – prema naselju Ilićka i prema naselju Brezik.

Mjerenjem je utvrđeno da koncentracija parametara kvaliteta zraka na ovim mjernim mjestima, na rubnim dijelovima lokacije deponije, ne prelazi granične vrijednosti u skladu sa Pravilnikom o graničnim i ciljanim vrijednostima kvaliteta zraka, pragovima informiranja i uzbune i Zakona o zaštiti zraka Brčko distrikta BiH.

Monitoring kvaliteta procjednih voda izvršen je uzorkovanjem i ispitivanjem kvaliteta otpadnih voda u skladu sa važećom zakonskom regulativom Brčko distrikta BiH. Analiza je rađena iz jednodnevnih kompozitnih uzoraka nakon potpunog miješanja otpadnih voda sa recipijentom.

Prema rezultatima ove analize, nisu utvrđeni parametri koji prekoračuju dozvoljene vrijednosti otpadnih voda iz deponije, propisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente.

 

 

 

 

(nula49.com)

spot_img

Повезано

spot_img
spot_img

Последње вијести

spot_img
spot_img